Streaming: Se ombudsmandens konference om anbragte børn og unges rettigheder live

18-01-2023

Den 24. januar 2023 afholder Folketingets Ombudsmand en konference om anbragte børn og unges rettigheder i anledning af Ombudsmandens Børnekontors 10-årsjubilæum.

På konferencen vil eksperter og fagfolk på børneområdet kaste lys over anbragte børn og unges rettigheder fra forskellige vinkler.

Du kan streame konferencen eller (gen)se den på et senere tidspunkt via følgende link:

Tv fra Folketinget / Folketinget (ft.dk)

 

Programmet for konferencen er:

Kl. 10.00         Kaffe og croissant

Kl. 10.30         Velkomst

                      v/medlem af Retsudvalget Karina Lorentzen Dehnhardt

Kl. 10.40         Erfaringer fra Børnekontorets tilsyn: Hvornår går indgreb for langt?

                      v/Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger

Kl. 10.55         Spørgsmål

Kl. 11.00         Hvordan sikres overholdelse af voksenansvarsloven, og er der brug for et kulturskifte i synet på magtanvendelser og rømninger?

                      v/formand for De Anbragtes Vilkår David Adrian Pedersen

Kl. 11.15         Spørgsmål

Kl. 11.20         Pause (der vil blive serveret en let anretning)

Kl. 11.45         Muligheder og udfordringer i forhold til anbragte børn og unges rettigheder set fra et kommunalt perspektiv

                      v/social- og handicapchef i Egedal Kommune Tine Vesterby Sørensen

Kl. 12.00         Spørgsmål

Kl. 12.05         Anbragte børn har ret til en god skolegang

                      v/juridisk specialkonsulent i Børnerådet Anna Marie Carstens

Kl. 12.20         Spørgsmål

Kl. 12.25         Ingen børn skal svigtes i 2030

                      v/direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl

Kl. 12.40         Spørgsmål

Kl. 12.45         Opsamling

                      v/ordstyrer Niels Krause-Kjær

Kl. 12.55         Afslutning

                      v/Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger

 

Spørgsmål vedrørende konferencen kan stilles til områdechef Susanne Veiga på tlf. 33 13 25 12.