SIRI ændrer digitalt ansøgningsskema efter ombudsmandsudtalelse

15-05-2023

Når en udlænding søger om opholdstilladelse i Danmark efter arbejdsmarkedstilknytningsordningen, skal vedkommende benytte et digitalt ansøgningsskema på Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI’s) hjemmeside. I skemaet skal ansøgeren blandt andet indtaste sit pasnummer og passets udløbsdato. Hvis felterne ikke udfyldes, kan skemaet ikke indsendes.

Det er imidlertid ikke en betingelse for at få opholdstilladelse efter arbejdsmarkedstilknytningsordningen, at man er i besiddelse af et gyldigt pas. Derfor bad ombudsmanden i marts i år SIRI om at sørge for, at også udlændinge uden et gyldigt pas har mulighed for at ansøge.

SIRI har nu besluttet at ændre det digitale ansøgningsskema, som skal anvendes af udlændinge, der søger om opholdstilladelse i Danmark efter arbejdsmarkedstilknytningsordningen. Ændringen betyder, at det fremover ikke vil være obligatorisk at indtaste pasnummer og oplysninger om passets udløbsdato i skemaet.

Det vil hjælpe de udlændinge, der ønsker at søge ophold i Danmark efter arbejdsmarkedstilknytningsordningen, og som ikke er i besiddelse af et gyldigt pas.

”Den hidtidige ordning har gjort det vanskeligt og i nogle tilfælde måske endda afholdt ansøgere uden gyldigt pas fra at ansøge. Jeg er tilfreds med, at styrelsen nu ændrer skemaets udformning”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

SIRI har oplyst, at skemaet vil blive ændret i slutningen af maj eller starten af juni i år. Indtil da orienterer styrelsen på sin hjemmeside ansøgerne om, at de kan bruge et papirskema, hvis de ikke har et gyldigt pas.

Efter ombudsmandens henvendelse har SIRI også lagt en generel vejledning på hjemmesiden om, at ansøgere kan blive fritaget for at udfylde det digitale ansøgningsskema, hvis særlige forhold gør, at de ikke kan anvende skemaet.

Læs ombudsmandens svar til styrelsen.

Se tidligere nyhed om sagen: Digitalt ansøgningsskema sikrede ikke, at udlændinge uden pas kunne indgive ansøgning (ombudsmanden.dk)

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12