Sygehus burde have lavet jobopslag før ansættelse af kommunikationskonsulent

30-06-2023

Mens Sygehus Sønderjylland søgte en presseansvarlig, blev en stilling som kommunikationskonsulent også ledig på sygehuset. I stedet for at lave et særskilt jobopslag på denne stilling valgte sygehuset at ansætte en af de kandidater, der inden udløbet af ansøgningsfristen havde søgt jobbet som presseansvarlig.

Stillingerne som presseansvarlig og kommunikationskonsulent er i vidt omfang sammenlignelige og rummer store ligheder i opgavevaretagelsen. Men der er også forskelle. Den presseansvarlige er indgang for alle henvendelser fra pressen til sygehuset og rådgiver topledelsen i større pressesager, mens et særligt kendetegn for kommunikationskonsulenten er viden om og produktion af videomateriale. Desuden er der forskellige uddannelsesmæssige krav til stillingerne, og den presseansvarlige får et funktionstillæg, som kommunikationskonsulenten ikke får.

Stillingen som kommunikationskonsulent skulle på den baggrund efter ombudsmandens opfattelse have været slået op. Det følger af en uskreven forvaltningsretlig grundsætning om opslag af ledige stillinger i den offentlige forvaltning.

”Stillinger i det offentlige skal besættes med den bedst kvalificerede ansøger. Det klare udgangspunkt for offentlige arbejdsgivere er derfor, at ledige stillinger skal slås op. I den konkrete sag adskiller den ikke-opslåede stilling sig efter min opfattelse så meget fra opslaget, at man ikke kan lægge til grund, at et særskilt stillingsopslag som kommunikationskonsulent ikke ville have tiltrukket andre ansøgere”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Ombudsmanden har gjort Sygehus Sønderjylland bekendt med sin opfattelse og foretager sig ikke mere i sagen.

Læs ombudsmandens udtalelse.

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Adam Abdel Khalik, tlf. 33 13 23 15

FAKTA

Ved ansættelser i det offentlige er ansættelsesmyndigheden forpligtet til at søge stillingen besat med den ansøger, der efter en samlet vurdering må anses for bedst kvalificeret. I den forbindelse medvirker offentlige opslag til at sikre, at den interesserede offentlighed får kendskab til, at der er ledige stillinger, og dermed til at tiltrække et bredt felt af ansøgere.

Det er på den baggrund antaget i den forvaltningsretlige og arbejdsretlige litteratur og i ombudsmandspraksis, at der gælder en uskreven forvaltningsretlig grundsætning om, at ledige stillinger i den offentlige forvaltning som altovervejende hovedregel skal besættes efter offentligt opslag.