Ombudsmandens beretning for 2022 offentliggjort

28-03-2023

Folketingets Ombudsmand besøger som led i sin tilsynsvirksomhed psykiatriske afdelinger og ser i den forbindelse bl.a. på brugen af tvang og forskellige former for ulovbestemte indgreb over for patienterne.

I ombudsmandens beretning for 2022 kan man læse nærmere om ombudsmandens fokus på de retlige rammer for netop brugen af henholdsvis tvang og ulovbestemte indgreb over for psykiatriske patienter.

Beretningen rummer også et interview med en overlæge på en psykiatrisk afdeling, som fortæller, hvordan det er at få besøg af ombudsmandens tilsynsfolk.

 

10 år med Børnekontor

Beretningen rummer også en artikel om ombudsmandens Børnekontor, der i efteråret 2022 fejrede 10-årsjubilæum. Artiklen handler om nogle af de vigtigste sager, som kontoret har behandlet, ligesom den fortæller om de forbedringer af børns rettigheder, som Børnekontoret har været med til at opnå.

Derudover rummer beretningen en række nedslag i nogle af de vigtigste sager, som ombudsmanden har beskæftiget sig med i 2022.

Beretningen rummer også statistiske oplysninger om ombudsmandens arbejde.

 

Læs Folketingets Ombudsmands beretning for 2022.

Find flere oplysninger om ombudsmandens arbejde i 2022 på ombudsmanden.dk.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91