Skattestyrelsen burde have undersøgt fejlindbetaling nærmere

14-11-2023

En privat virksomhed indbetalte et større beløb til skattemyndighederne for at dække sit momstilsvar. Ved en fejl havde virksomhedens revisor dog givet virksomheden et forkert betalings-ID, hvilket betød, at virksomheden indbetalte pengene på en anden virksomheds Skattekonto.

Da revisoren opdagede fejlen, kontaktede han straks Skattestyrelsen og bad styrelsen om at føre pengene tilbage til den indbetalende virksomhed. Det drejede sig om ca. 120.000 kr., og ejeren af den virksomhed, der havde fået pengene indbetalt på sin Skattekonto, var indforstået med, at de blev tilbageført.

Det afviste Skattestyrelsen imidlertid. Styrelsen anerkendte, at der var tale om en fejlindbetaling, men så det som en sag mellem to virksomheder. Styrelsen udtalte således, at ”Skattestyrelsen skal holdes udenfor og skal heller ikke foretage omkonteringer – da det ikke er en myndighedsfejl”. Og den tilføjede, at yderligere henvendelser fra revisoren ”vil ikke blive svaret”.

Først da ombudsmanden efter en klage fra revisoren gik ind i sagen, foretog Skattestyrelsen en nærmere undersøgelse, der resulterede i, at styrelsen tilbageførte beløbet.

Meget beklagelig

Ombudsmanden finder Skattestyrelsens håndtering af sagen meget beklagelig.

Efter ombudsmandens opfattelse burde Skattestyrelsen allerede ved modtagelsen af revisorens henvendelser have foretaget en egentlig vurdering af sagen.

”Skattemyndighederne var efter henvendelsen fra virksomhedens revisor klar over, at der var sket en fejl, og at virksomheden aldrig havde haft til hensigt at sætte penge ind på en anden virksomheds Skattekonto. Derfor burde Skattestyrelsen have kigget ordentligt på sagen i stedet for blot at afvise revisorens henvendelser med den begrundelse, at styrelsen ikke selv havde begået fejlen”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Skattestyrelsen har revideret sine procedurer for at sikre sig, at noget tilsvarende ikke sker en anden gang. Ombudsmanden foretager sig derfor ikke mere i anledning af sagen.

Ombudsmanden har sendt en kopi af sin udtalelse i sagen til Folketingets Skatteudvalg til orientering. 

Læs ombudsmandens udtalelse.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Kirsten Talevski, tlf. 33 13 25 12