Gældsstyrelsen har ikke i tilstrækkelig grad fremmet inddrivelse af børne- og underholdsbidrag hos skyldnere i udlandet

21-03-2023

Sidste år klagede en kvinde til ombudsmanden over, at Gældsstyrelsen ikke inddrev de forhøjede børnebidrag, som hendes tidligere ægtefælle – der var bosat i Grønland – skulle betale til deres fælles barn.

Sagen fik ombudsmanden til at indlede en undersøgelse af Gældsstyrelsens arbejde med at inddrive danske gældsfordringer i udlandet. Undersøgelsen viser, at styrelsen først i 2022 igen som led i inddrivelsen har anmodet udenlandske myndigheder om bistand til inddrivelse af børne- og underholdsbidrag fra skyldnere bosiddende i udlandet, og at inddrivelsesopgaven ikke har været prioriteret. Det gælder både de såkaldt forskudsvis udlagte bidrag, hvor pengene bliver udlagt af det offentlige, og de ikke forskudsvis udlagte, som først kommer til udbetaling, når Gældsstyrelsen har inddraget det skyldige beløb hos bidragsyderen.

”Inddrivelsen af børne- og underholdsbidrag har stor betydning for den økonomiske ramme i mange hjem. Det er derfor kritisabelt, at styrelsen i knap fem år generelt ikke har fremmet inddrivelsen af disse bidrag”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Gældsstyrelsen har oplyst, at dens indsats har været hæmmet af manglende processer for arbejdet med at inddrive gæld fra skyldnere i udlandet, samt at styrelsen har prioriteret at hjælpe udenlandske myndigheder med at inddrive gæld i Danmark.

Siden 2020 har Gældsstyrelsen fremsendt en årlig rykker til de skyldnere bosiddende i udlandet, der har været registreret i det gamle inddrivelsessystem, DMI, og hvor man har kendt deres kontaktoplysninger. Og siden 2022 har styrelsen også sendt årlige rykkere til de skyldnere, der har haft gældsposter i det nye system, PSRM.

Der er ifølge Gældsstyrelsen 12.500 skyldnere af børne- og underholdsbidrag, der bor i udlandet. De skylder tilsammen 2,3 milliarder kroner.

Gældsstyrelsen har oplyst til ombudsmanden, at styrelsen nu vil prioritere at inddrive børne- og underholdsbidrag i udlandet og vil udarbejde en plan for denne indsats.

Ombudsmanden vil modtage styrelsens plan, når den foreligger. Ombudsmanden beder derudover om senest i oktober 2023 at få en status for styrelsens arbejde med at anmode udenlandske myndigheder om hjælp til gældsinddrivelse uden for landets grænser.

 

Læs ombudsmandens brev til Gældsstyrelsen.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Lisbeth Adserballe, tlf. 33 13 25 12