Aktindsigt i tilbagekaldelse af advarsler

18-08-2023

I medierne er der rejst spørgsmål om manglende åbenhed vedrørende tilbagekaldelse af advarsler til embedsmænd i minksagen. 

Offentlighedens adgang til indsigt i personalesager er reguleret af offentlighedsloven. Ombudsmanden behandler i øjeblikket flere klagesager om lovligheden af myndighedernes afslag på aktindsigt i grundlaget for tilbagekaldelserne.

Resultatet af ombudsmandens undersøgelser vil blive offentliggjort, når det foreligger.