Ombudsmanden opfordrer myndighederne til på forhånd at overveje rammerne, hvis de giver udenforstående en særlig adgang til myndigheden

01-03-2023

Ombudsmanden har behandlet en klage over aktindsigtsafgørelser i Statsministeriet – samt at der ikke findes notater i ministeriet – vedrørende en sag, hvor en forfatter igennem en periode fik adgang til Statsministeriet for at følge statsministeren og skrive en bog om hendes første år på posten.

De rejste spørgsmål har ikke givet ombudsmanden anledning til kritik.

Statsministeriet kunne imidlertid under ombudsmandens behandling af sagen ikke med sikkerhed redegøre for, hvilke typer af møder forfatteren havde overværet, og hvilke oplysninger der var blevet videregivet til forfatteren.

Sagen giver på den baggrund ombudsmanden anledning til mere generelt at bemærke, at det ofte vil være hensigtsmæssigt, at en myndighed – hvis den giver en person uden for den offentlige forvaltning en mere vidtgående og længerevarende adgang til myndigheden – gør sig nærmere forudgående overvejelser om, hvilke rammer der skal gælde for den besøgendes tilstedeværelse hos myndigheden, herunder ikke mindst i forhold til den pågældendes adgang til lokaler, møder og oplysninger.

Ombudsmanden udtaler, at sådanne forudgående overvejelser vil kunne medvirke til at sikre bl.a., at myndigheden ikke uberettiget videregiver fortrolige oplysninger til den pågældende, ligesom de vil kunne reducere risikoen for, at der efterfølgende opstår usikkerhed om, hvilke oplysninger den pågældende har fået kendskab til.

Læs ombudsmandens svar på klagen.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Jacob Christian Gaardhøje, tlf. 33 13 25 12