Uberettiget at bortvise studerende i ni måneder for invitation til ”Slutty Fall-Break”-fest

01-03-2022

CBS reagerede for voldsomt, da universitetet bortviste seks studerende i knap 9 måneder som sanktion for, at de havde udsendt en festinvitation med seksuelle referencer og referencer til indtagelse af alkohol på Facebook. Invitationen var til en såkaldt Slutty Fall-Break-fest på en natklub i København og var blandt andet rettet mod studerende, som de seks netop havde været introvejledere for.

”Jeg har forståelse for, at ledelsen på CBS fandt det nødvendigt at reagere på baggrund af invitationen. Men offentlige myndigheder skal handle proportionalt. En bortvisning over to eksamensperioder er meget indgribende for de studerende, og det var efter min opfattelse ikke berettiget i denne sag”, siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger.

De seks studerende havde været introvejledere for nye studerende på bacheloruddannelsen i Europæisk Business på CBS.

I invitationen til ”Slutty Fall-Break”-festen på Facebook opfordrede de pigerne til at finde ”den mest nedringede trøje, korteste nederdel eller mest tætsiddende kjole frem, så I kan lege med alle drengene på klubben”. Og de skrev, at der var fri bar, så drengene kunne gemme ”kortet væk og … i stedet [få] hældt en masse (gratis) alkohol på de piger, som I håber på at hive med hjem (eller toilettet, hvis det er det, man er til…)”. Invitationen var underskrevet ”Vejlederteamet” og adresseret til ”EB’ere” og dermed til studerende på bacheloruddannelsen i Europæisk Business på CBS.

Berlingske Tidende bragte kort efter en artikel om invitationen med overskriften ”Fortsætter puttefesterne på CBS?”. Medieomtalen fik de studerende til at ændre teksten på Facebook, så det fremgik, at ”Dette event er hverken i samarbejde, eller på anden vis associeret med CBS”.

CBS mente imidlertid, at festinvitationen var udformet på en måde, der kunne give læseren indtryk af, at arrangementet knyttede sig til det netop overståede introforløb på CBS og dermed til CBS. CBS vurderede endvidere, at opslagets henvisninger ”til seksuelle aktiviteter, herunder af en sexistisk karakter, og opfordringer til hæmningsløse druk” var i strid med universitetets ordensregler.

De studerende klagede over bortvisningen til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der ikke fandt grundlag for at tilsidesætte CBS’ sanktion.

Ombudsmanden finder ikke at kunne tilsidesætte, at invitationen kunne give indtryk af, at den havde en tilknytning til CBS, ligesom han ikke kan kritisere, at myndighederne har fundet, at universitetets ordensregler var overtrådt. CBS’ reaktion burde imidlertid have taget større hensyn til bl.a., at invitationen var til en privat arrangeret fest, at der ikke var grund til at tro, at de studerende tilsigtede at give indtryk af, at arrangementet var et CBS-arrangement, og at de studerende selv efterfølgende præciserede dette. Der måtte også tages hensyn til, at en midlertidig bortvisning havde store konsekvenser for de studerende, og at de studerende ikke tidligere havde fået sanktioner.

Ombudsmanden har bedt Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om at underrette ham om, hvad udtalelsen giver myndighederne anledning til.

Læs ombudsmandens udtalelse.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Johannes Martin Fenger, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

  • Efter 14, stk. 9, i universitetsloven fastsætter rektor regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende. De disciplinære foranstaltninger kan være advarsler, midlertidige og varige bortvisninger.
  • Det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip sætter grænser for myndighedernes valg af sanktioner. Forvaltningen må ikke vælge en sanktion, der er mere indgribende end nødvendigt for at fremkalde den virkning, som tilstræbes med sanktionen. Og der skal under alle omstændigheder være et rimeligt forhold mellem sanktionens konsekvenser for de studerende og det tilstræbte mål med sanktionen.