Tilsynsbesøg på Færøerne

30-09-2022

Folketingets Ombudsmand har været på tilsyn på Færøerne og besøgt politiets detentioner og venterum samt Færøerne Arrest.

Formålet med ombudsmandens tilsynsbesøg er at bidrage til at sikre, at dem, der er frihedsberøvet af politiet eller kriminalforsorgen på Færøerne, behandles værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder.

Ombudsmanden fik generelt et positivt indtryk af besøgsstederne. På en række områder gav tilsynsbesøget dog ombudsmanden anledning til bemærkninger.

Besøgene i detentionerne – hvor politiet kan frihedsberøve personer, der er for berusede til at tage vare på sig selv – førte bl.a. til anbefalinger om tilsynet med de frihedsberøvede. Politiet skal således som udgangspunkt allerede under transporten til detentionen tilkalde en læge, der kan tilse den frihedsberøvede. Og sker der anbringelse i detentionen, før lægen er kommet frem, skal politiet holde særlig godt øje med den frihedsberøvede.

Læs ombudsmandens afsluttende brev til politiet og det afsluttende brev til kriminalforsorgen.

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

Ombudsmandens besøg på Færøerne

Dato

Besøgssted

30. maj 2022

Politistationen i Vágar Lufthavn

31. maj 2022

Politistationen i Klaksvík

1. juni 2022

Politistationen i Tvøroyri

2. juni 2022

Politistationen i Tórshavn

3. juni 2022

Færøerne Arrest