Kommuners ledige stillinger skal som klar hovedregel slås op offentligt

25-01-2022

Som udgangspunkt skal alle kunne se ledige offentlige stillinger. Derfor er det ifølge ombudsmanden ikke lovligt, når Frederikshavn Kommunes retningslinjer om interne stillingsopslag i princippet giver ansatte i kommunen fortrinsret.

”Ledige stillinger i den offentlige forvaltning skal besættes med den bedst kvalificerede kandidat. Som altovervejende hovedregel skal stillingerne derfor slås op offentligt, så alle interesserede kan få kendskab til og mulighed for at søge dem. En kommune kan således ikke indføre et generelt udgangspunkt om at give egne medarbejdere fortrinsret,” siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger.

Ombudsmanden blev i en henvendelse gjort opmærksom på Frederikshavn Kommunes retningslinjer. Retningslinjerne betyder, at stillinger i kommunen som udgangspunkt først slås op internt i den kommunale forvaltning i 7 hverdage. Kun hvis der ikke ansættes en medarbejder, som i forvejen er ansat i kommunen, slås stillingen op offentligt.

Ombudsmanden indledte på den baggrund en egen drift-undersøgelse af kommunens praksis og kunne konstatere, at den nævnte praksis bliver anvendt på alle medarbejderstillinger, medmindre andet aftales med tillidsrepræsentanten, eller der er tale om direktør-, chef- eller lederstillinger.

Kommunen pegede under sagen på, at retningslinjerne tilgodeser kommunens forpligtelse til at omplacere medarbejdere. Ombudsmanden mener ikke, at dette hensyn kan begrunde en generel fravigelse af hovedreglen om, at ledige stillinger skal besættes efter offentligt opslag.

Ombudsmanden har på den baggrund henstillet, at kommunen ændrer sine retningslinjer for opslag af ledige stillinger, så de bringes i overensstemmelse med reglerne på området.

Læs ombudsmandens udtalelse.

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Johannes Martin Fenger, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

  • Ved ansættelser i det offentlige er ansættelsesmyndigheden forpligtet til at søge stillingen besat med den ansøger, der efter en samlet vurdering må anses for bedst kvalificeret.
  • Et offentligt opslag sikrer, at den interesserede offentlighed får kendskab til, at der er ledige stillinger.
  • Det antages derfor i den forvaltnings- og arbejdsretlige litteratur og ombudsmandspraksis, at der gælder en forvaltningsretlig grundsætning om, at ledige stillinger i den offentlige forvaltning som altovervejende hovedregel skal besættes efter offentligt opslag.