Skatteforvaltningen bør overveje at informere bedre om ændringer af praksis

20-04-2022

Der ydes på skatteområdet en omfattende vejledning og information om regler og praksis, blandt andet i form af Skatteforvaltningens juridiske vejledning og ved brug af såkaldte styresignaler. Denne vejledning og information udgør et væsentligt værktøj for administrationen hos Skatteforvaltningen, ligesom den er praktisk relevant for borgere og virksomheder.

Ombudsmanden har på baggrund af bl.a. tilkendegivelser fra skatterevisorer og skatteadvokater foretaget en undersøgelse af skattemyndighedernes generelle information og administration, når der på baggrund af domme og afgørelser sker en praksisændring, som kan have betydning for rigtigheden af det, der anføres i Den juridiske vejledning om den gældende retstilstand.

Det er ombudsmandens opfattelse, at den tid, der efter det oplyste går med at opdatere informationen til borgere og virksomheder om betydningen af en ændret praksis, er lang i forhold til de informationshensyn, der ligger bag Den juridiske vejledning. Skattestyrelsen er da også ved at vurdere, om det kan gøres hurtigere.

Samtidig henstiller ombudsmanden, at Skatteforvaltningen overvejer, om den – indtil en opdatering er klar – på en hurtigere og mere hensigtsmæssig måde end i dag kan gøre borgere og virksomheder opmærksom på, at Skatteforvaltningen er i gang med at overveje ændringer af sin praksis.

”Det er forståeligt, at Skatteforvaltningen i visse situationer skal bruge tid på at vurdere nye domme og afgørelser, før den kan melde de nærmere konsekvenser ud. Det er imidlertid samtidig vigtigt, at det er klart ud fra den information, der gives, hvis indholdet ikke er opdateret og derfor eventuelt ikke er korrekt,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Skattestyrelsen har oplyst, at ombudsmandens undersøgelse har givet anledning til, at styrelsen nu vil udarbejde retningslinjer for Skatteforvaltningens sagsbehandling, i perioden fra en dom eller afgørelse mv. foreligger, til der kan informeres om den nye praksis i et styresignal og en opdatering af Den juridiske vejledning.

Skattestyrelsen vil sende retningslinjerne til ombudsmanden.

Læs ombudsmandens redegørelse.

Læs mere om myndighedernes pligt til at vejlede i overblik #5 i Myndighedsguiden på ombudsmandens hjemmeside.

 

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Souschef Anne Djurhuus, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

Den juridiske vejledning og styresignaler

Den juridiske vejledning giver udtryk for Skatteforvaltningens opfattelse af gældende praksis. Vejledningen er digital og findes på www.skat.dk.

Vejledningen opdateres hvert halve år og suppleres af bl.a. styresignaler, som udstedes i forbindelse med, at Skatteforvaltningens hidtidige praksis er blevet underkendt eller ved ændringer af praksis samt i øvrigt for at fastlægge eller præcisere praksis. Styresignalerne indarbejdes efterfølgende i Den juridiske vejledning.