Sag med enlig mor løst efter dialog med myndighederne

06-04-2022

En enlig mor fra en kommune i Øst-Danmark fik besked på at betale børnetilskud for godt tre år tilbage, fordi Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen vurderede, at hun reelt ikke havde været enlig i perioden. Moren klagede til ombudsmanden, der oversendte klagen til Ankestyrelsen og bad styrelsen om at svare på den enlige mors klage bl.a. på baggrund af styrelsens praksis på området. Ankestyrelsen ændrede sin afgørelse, og moren skulle så alligevel ikke tilbagebetale tilskuddet.

Sagen er et eksempel på, hvordan Folketingets Ombudsmand kan hjælpe borgerne til en hurtig løsning af deres sag – simpelthen ved at gå i dialog med myndighederne og bede dem om yderligere at begrunde eller genoverveje deres afgørelse, for eksempel med henvisning til hidtidig praksis på området.

Det er en fremgangsmåde, ombudsmanden bruger i nogle sager hvert år. Og når den virker, er det en hurtig og effektiv måde at hjælpe borgerne på, fordi deres sager bliver løst uden en omfattende og tidskrævende undersøgelse fra ombudsmandens side. Metoden er også til gavn for myndighederne, der på en hurtigere og mindre ressourcekrævende måde får mulighed for at korrigere en forkert afgørelse.

”Der er sikkert mange, der ikke er klar over det, men vi løser hos ombudsmanden faktisk en gruppe af sager for borgerne på denne måde hvert år. De flyver bare under radaren i forhold til den bredere offentlighed, fordi de ikke resulterer i udtalelser eller nyheder fra min side, så man kan sige, at de er en del af vores lidt skjulte, men alligevel virkningsfulde indsats til gavn for klagerne,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

I sagen med den enlige mor førte Ankestyrelsens ændring af sin oprindelige afgørelse i øvrigt til, at moren heller ikke skulle tilbagebetale et økonomisk fripladstilskud. Det var dermed et tilbagebetalingskrav på et sekscifret beløb, som myndighederne samlet set trak tilbage efter henvendelsen fra Folketingets Ombudsmand.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Karsten Loiborg, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

Folketingets Ombudsmands beretning 2021: ”Ombudsmandens skjulte hjælp” s. 25.

Folketingets Ombudsmands beretning 2018: ”Når et godt spørgsmål løser sagen” af Inge Birgitte Møberg, souschef, og Lisbeth Adserballe, områdechef.

Folketingets Ombudsmands beretning 2014: ”Ombudsmandens usynlige hjælp” af Kirsten Talevski, områdechef.