Folketingets Ombudsmand skriver om ombudsmandens rolle på skatteområdet

09-09-2022

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, beskriver i en artikel ombudsmandens behandling af sager på skatteområdet.

Artiklen gennemgår en række områder, hvor ombudsmandens virksomhed har haft betydning for skatteydernes retsbeskyttelse og retssikkerhed.

Forvaltningsretlige spørgsmål har en fremtrædende plads i tilsynet med skattemyndighederne. Og ombudsmanden konkluderer, at det er i relation til overholdelsen af retssikkerhedsgarantierne i sagsbehandlingsreglerne, at ombudsmandsinstitutionen har haft den største påvirkningskraft over for skattemyndighederne.

Derudover omtaler han en række af de sager, som han har haft med skattemyndighederne på it-området. Sager, hvor der i nogle tilfælde har været alvorlige fejl ved it-systemerne. Artiklen fortæller også om ombudsmandens aktuelle fokus på udviklingsfasen i forhold til nye it-systemer, hvor sigtet er at undersøge, hvordan skattemyndighederne her arbejder med at indrette systemerne og gardere dem mod forvaltningsretlige fejl, i stedet for at ombudsmanden alene venter på at få klager over mangler i færdigudviklede systemer.

Endelig rummer artiklen en analyse af, hvornår ombudsmanden anlægger en mere eller mindre tilbageholdende prøvelse af skattemyndighedernes afgørelser.

Læs artiklen "Ombudsmanden og skattesager"

Artiklen har tidligere været bragt i Ugeskrift for Retsvæsen.

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91