Udlændingecenter Ellebæk er i bedre stand, men der er fortsat behov for forbedringer

06-12-2022

”Der er gjort meget for at forbedre Ellebæks fysiske rammer over de seneste år. Selvom arbejdet med udearealerne ikke er færdigt, så er forholdene blevet markant bedre. Herudover kan der være grund til at have et fortsat fokus på omgangstonen.” Sådan siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, efter et tilsynsbesøg i Udlændingecenter Ellebæk i Nordsjælland. Centeret bruges til at frihedsberøve udlændinge efter udlændingelovgivningens og hjemrejselovens regler.

Ved et tidligere besøg i Ellebæk i 2019 konstaterede ombudsmandens besøgshold, at gange og beboelsesrum i centeret var meget slidte, og at isolationscellerne var i dårlig forfatning. Ombudsmanden anbefalede, at centeret blev bragt i bedre stand, så de frihedsberøvede fik ordentlige fysiske rammer.

Ved det nyligt afviklede tilsynsbesøg kunne besøgsholdet konstatere, at der er gennemført gennemgribende renoveringer, og at langt de fleste afdelinger er i fin stand.

Udearealerne er også blevet forbedret over de seneste år, men ombudsmanden anbefalede dog, at der er fokus på at fortsætte dette arbejde. De frihedsberøvede har adgang til boldbaner sammen med de ansatte. De kan herudover trække frisk luft på egen hånd, men det sker i små indelukker med vægge og loft af stift metalnet, og der mangler tag til at skærme mod regn eller direkte sol.

De frihedsberøvede udlændinge i Ellebæk kommer fra mange forskellige lande og taler mange forskellige sprog. Det er derfor vigtigt, at der i alle tilfælde bliver brugt tolk, når det er nødvendigt – det anbefalede ombudsmanden også ledelsen at sikre.

Det kom også frem under besøget, at der – på trods af at ledelsen havde haft fokus på problemstillingen – kan være episoder, hvor ansatte taler indbyrdes eller til de frihedsberøvede på en uprofessionel eller ”hård” måde. Ombudsmanden anbefalede derfor, at der fortsat er fokus på de ansattes omgangstone.

Ud over ombudsmanden og hans medarbejdere deltog national chef, Maria Ventegodt, og seniorforsker Peter Vedel Kessing fra Institut for Menneskerettigheder samt direktør Rasmus Grue Christensen og overlæge Marie Brasholt fra DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur i tilsynsbesøget.

Læs ombudsmandens afsluttende brev til kriminalforsorgen.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Afdelingschef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

Udlændingecenter Ellebæk huser bl.a. udlændinge, der er frihedsberøvet efter hjemrejselovens regler, mens de venter på at blive sendt ud af landet. De er som hovedregel underlagt de samme regler som varetægtsfængslede i kriminalforsorgens øvrige institutioner.

Læs mere om Udlændingecenter Ellebæk på kriminalforsorgens hjemmeside.

Formålet med ombudsmandens tilsynsbesøg er at bidrage til at sikre, at personer, der opholder sig eller bor i institutioner, bliver behandlet værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder. Mange af besøgene udføres i samarbejde med DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder.