Ombudsmandens konference om anbragte børn og unges rettigheder flyttes til den 24. januar 2023

26-10-2022

Ombudsmanden afholder en konference om anbragte børn og unges rettigheder i anledning af Ombudsmandens Børnekontors 10-årsjubilæum.  Konferencen finder sted på Christiansborg i Landstingssalen.

Konferencen var oprindeligt planlagt til den 8. november 2022, men da konferencen afholdes sammen med Folketingets Retsudvalg, har ombudsmanden som følge af folketingsvalget den 1. november 2022 besluttet at udskyde konferencen til den 24. januar 2023 kl. 10.00-13.00.

Det er derfor stadig muligt at tilmelde sig konferencen.

På konferencen vil oplægsholdere kaste lys over anbragte børn og unges rettigheder fra forskellige vinkler. Der vil deltage en bred vifte af gæster fra organisationer, myndigheder mv., der har berøring med området.

Programmet for konferencen er:

Kl. 10.00    Kaffe og croissant
Kl. 10.30     Velkomst
                     
v/Retsudvalget
Kl. 10.40    Erfaringer fra Børnekontorets tilsyn: Hvornår går indgreb for langt?
                      v/Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger
Kl. 10.55     Spørgsmål
Kl. 11.00      Hvordan sikres overholdelse af voksenansvarsloven, og er der brug for et kulturskifte i synet på magtanvendelser og rømninger?
                      v/formand for De Anbragtes Vilkår, David Adrian Pedersen
Kl. 11.15      Spørgsmål
Kl. 11.20     Pause (der vil blive serveret en let anretning)
Kl. 11.45     Muligheder og udfordringer i forhold til anbragte børn og unges rettigheder set fra et kommunalt perspektiv
                      v/social- og handicapchef i Egedal Kommune, Tine Vesterby Sørensen
Kl. 12.00    Spørgsmål
Kl. 12.05     Anbragte børn har ret til en god skolegang
                      v/forkvinde for Børnerådet, Puk Elgård
Kl. 12.20     Spørgsmål
Kl. 12.25     Ingen børn skal svigtes i 2030
                      v/direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl
Kl. 12.40     Spørgsmål
Kl. 12.45     Opsamling
                      v/ordstyrer, Niels Krause-Kjær
Kl. 12.55     Afslutning
                      v/Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger 

Praktiske oplysninger vedrørende tilmelding

Tilmelding til konferencen skal ske senest onsdag den 30. november 2022 til svar@ombudsmanden.dk, att.: Jeanette Hansen.

Da der er et begrænset antal pladser til konferencen, kan vi desværre ikke garantere, at alle tilmeldte kan deltage. Der vil blive udsendt besked om deltagelse senest i uge 50. De, der ikke kan være til stede under konferencen, vil have mulighed for at følge konferencen via livestreaming.

Der vil kun være adgang for gæster, som på forhånd er tilmeldt og har modtaget en bekræftelse på deltagelse. Gæster, som ikke har adgangskort til Christiansborg, skal beregne ekspeditionstid ved adgangskontrollen.

Spørgsmål vedrørende konferencen kan stilles til områdechef Susanne Veiga på tlf. 33 13 25 12.