Ombudsmandens Børnekontor gennemfører tilsyn på mindre private opholdssteder for unge i 2022

21-01-2022

Ombudsmandens Børnekontor vil i løbet af 2022 besøge en række mindre private opholdssteder for unge.

Tilsynene vil især rette sig mod opholdssteder, hvor der bor unge med alkohol- og stofmisbrug, selvskadende adfærd eller lignende alvorlige problemer. Det sker bl.a. for at opnå viden om, hvordan opholdsstederne håndterer de særlige udfordringer, som disse unge har.

Der vil i forbindelse med tilsynsbesøgene være fokus på, om stederne har viden, herunder retningslinjer, om forebyggelse og håndtering af alkohol- og stofmisbrug og selvskadende adfærd.

Da anbragte unge med denne form for udfordringer vil kunne være særligt sårbare over for udnyttelse af bl.a. seksuel karakter, vil der også være fokus på stedernes viden om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb.

”Unge med alkohol- og stofmisbrug er en særligt udsat gruppe, der kan have brug for anden hjælp end en almindelig pædagogisk indsats for at komme videre i livet. Det er derfor vigtigt, at opholdsstederne også er opmærksomme på den mere specialiserede viden, der kræves for at hjælpe denne gruppe af unge,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Under tilsynsbesøgene vil der desuden være fokus på bl.a., om personalet kender de regler, der gælder for at bruge fysisk magt og tilbageføre unge, der rømmer fra opholdsstedet, samt reglerne om undersøgelse af person og opholdsrum og brug af rusmiddeltest.

Yderligere oplysninger: 

Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12

FAKTA

Tema for Børnekontorets tilsynsbesøg i 2022

Temaet for børneområdets tilsyn i 2022 er mindre private opholdssteder for unge. Der vil være fokus på:

 • Fysisk magtanvendelse
 • Tilbageførsel ved rømning
 • Tilbageholdelse i forbindelse med eller under en anbringelse
 • Undersøgelse af person eller opholdsrum
 • Rusmiddeltest
 • Forebyggelse og håndtering af alkohol- og stofmisbrug, seksuelle overgreb og selvskadende adfærd

Tilsynssteder

Tilsynene vil som udgangspunkt rette sig mod opholdssteder, der maksimalt har 8-10 pladser, og hvor beboerne typisk er i alderen 13-17 år.

Stederne er tilfældigt udvalgt, men ligger jævnt fordelt over hele landet for at sikre en geografisk spredning af tilsynsbesøgene.

Generelt om ombudsmandens tilsynsbesøg

 • Folketingets Ombudsmand foretager regelmæssige tilsynsbesøg i offentlige og private institutioner, især hvor mennesker er eller kan blive berøvet deres frihed.
 • Tilsynsbesøgene udføres i samarbejde med DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder, der bidrager med lægefaglig og menneskeretlig ekspertise.
 • Ombudsmandens Børnekontor foretager tilsynsbesøg på børneområdet.
 • Hvert år udpeges et tema for årets tilsynsbesøg på både børneområdet og voksenområdet. 
 • Der udarbejdes hvert år en rapport, hvor ombudsmanden sammenfatter og formidler de væsentligste resultater af årets temabesøg.
 • Ombudsmanden offentliggør løbende, hvilke institutioner mv. han har besøgt, ligesom han offentliggør de afsluttende breve til institutionerne.