Folketingets Ombudsmand analyserer ombudsmandens rolle på det ansættelsesretlige område

12-01-2022

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, skriver i en ny artikel om ombudsmandens rolle på det ansættelsesretlige område. Han beskriver blandt andet, hvordan retspraksis har været med til at definere, hvilke typer af arbejdsretlige sager og problemstillinger ombudsmanden vælger at realitetsbehandle – og inden for hvilke rammer. Og han analyserer den prøvelsesmålestok, som ombudsmanden anlægger i sager om offentlig ansættelsesret.

Derudover rummer artiklen også en analyse af udviklingen i forholdet mellem arbejdsret og forvaltningsret.

Ombudsmanden skriver blandt andet at, arbejdsretten og forvaltningsretten i dag spiller fint sammen. Samtidig er der fundet en enkel ordning, hvor ombudsmanden i væsentlige henseender virker som et residualt kontrolorgan og som et sikkerhedsnet, når fagretlig prøvelse ikke er mulig.

Læs artiklen her

Artiklen har tidligere været bragt i Juristen.

 

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91