Anmodning om aktindsigt i dokumenter om Afghanistan opfyldte ikke temakravet i offentlighedsloven

25-01-2022

Kravet i offentlighedsloven om, at man skal angive temaet for de dokumenter, som man søger aktindsigt i, var ikke opfyldt, da en journalist sendte Udenrigsministeriet tre annmodninger om aktindsigt i dokumenter om Afghanistan.

Journalisten søgte om aktindsigt i alle dokumenter ”med omtale af” Afghanistan sendt til og fra eller godkendt af udenrigsministeren eller Udenrigsministeriets departementschef i juni, juli og august 2021 samt alle dokumenter ”vedr. Afghanistan” fra DANATO til Udenrigsministeriet i samme periode.

Ombudsmanden var enig med ministeriet i, at anmodningerne ikke opfylder offentlighedslovens temakrav.

”Det er et grundlæggende formål med offentlighedsloven at understøtte offentlighedens kontrol med den offentlige forvaltning og mediernes formidling af information til offentligheden. Det indebærer også, at man ikke behøver henvise til en bestemt sag, men kan nøjes med at angive et tema. Som denne sag viser, er der imidlertid temaer, der er så overordnet og bredt formulerede, at de ikke opfylder bestemmelsens krav”, siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger.

Ombudsmanden anførte bl.a., at angivelsen af et land som eneste indholdsmæssige indskrænkning af en aktindsigtsanmodning bevirker, at anmodningen kan omfatte oplysninger om vidt forskellige forhold og problemstillinger uden nogen anden sammenhæng, end at de har relation til et bestemt geografisk område eller en bestemt stat. På den baggrund kunne ombudsmanden ikke kritisere, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigtsanmodningerne.

Ombudsmanden konstaterer endvidere, at Udenrigsministeriet vejledte journalisten om, hvordan han kunne præcisere sine aktindsigtsanmodninger, så temakravet blev opfyldt.

Læs ombudsmandens udtalelse.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Kirsten Talevski, 33 13 25 12

 

FAKTA

Temakravet i offentlighedslovens § 9, stk. 1, nr. 2

Offentlighedslovens § 9, stk. 1, nr. 2, har følgende ordlyd:

”§ 9. En anmodning om aktindsigt efter §§ 7 og 8 skal

(…)

2) angive det tema, sagen eller dokumentet vedrører.”

Vurderingen af, om en temaangivelse er tilstrækkelig, må foretages konkret i det enkelte tilfælde.

 

Læs mere om temakravet i overblik #23 i Myndighedsguiden og i artiklen ”Sæt aktindsigtssagen på rette spor” i Folketingets Ombudsmands beretning for 2020.