FOB 2022-2

Temakravet i offentlighedsloven var ikke opfyldt ved angivelse af Afghanistan som tema

25-01-2022

 

 

Udenrigsministeriet afslog tre anmodninger om aktindsigt fra en journalist med henvisning til, at temakravet ikke var opfyldt, jf. offentlighedslovens § 9, stk. 1, nr. 2, hvorefter en anmodning skal angive det tema, sagen eller dokumentet vedrører.

To af anmodningerne vedrørte dokumenter ”med omtale af” Afghanistan til og fra eller godkendt af to personer i Udenrigsministeriet, mens den tredje angik dokumenter fra DANATO til Udenrigsministeriet ”vedr. Afghanistan”. Alle tre anmodninger var afgrænset tidsmæssigt til en periode på tre måneder.

Ombudsmanden udtalte, at en ansøgning om aktindsigt i alle dokumenter til og fra bestemte myndigheder eller en bestemt personkreds i en nærmere angiven periode ikke opfylder temakravet i offentlighedslovens § 9, stk. 1, nr. 2. Det samme måtte antages i relation til en ansøgning om indsigt i ethvert dokument, som en bestemt minister eller embedsmand måtte have godkendt inden for en given periode. Endvidere bevirkede angivelsen af et land som eneste indholdsmæssige indskrænkning af en aktindsigtsanmodning ikke, at anmodningen blev begrænset til oplysninger med et reelt indholdsmæssigt fælleskab. En sådan afgræns­ning kunne således omfatte oplysninger om vidt forskellige forhold og problemstillinger uden nogen anden sammenhæng, end at de har relation til et bestemt geografisk område eller en bestemt stat.

Ombudsmanden var på den baggrund enig med Udenrigsministeriet i, at emnet ”Afghanistan” er for bredt og overordnet til at udgøre et tema i den forstand, hvori dette udtryk anvendes i offentlighedslovens § 9, stk. 1, nr. 2.

(Sag nr. 21/05829)