FOB 2022-32

Statsministeriets behandling af anmodning om aktindsigt i SMS-beskeder om afskaffelsen af forsvarsforbeholdet

20-12-2022

 

 

En journalist bad Statsministeriet om aktindsigt i SMS-beskeder fra europæiske regeringsledere mv., som statsministeren havde henvist til, den aften hvor der var folkeafstemning om afskaffelse af det danske forsvarsforbehold, og hvor hun om reaktioner på valgresultatet havde udtalt: ”SMS’erne tikker ind fra kollegerne rundt i Europa, som er glade på vores alle sammens vegne.”.

I Statsministeriets afgørelse blev det anført, at ministeriet havde forstået det således, at journalisten bad om aktindsigt i SMS-beskeder, som statsministeren havde modtaget fra europæiske regeringsledere mv. vedrørende resultatet af afstemningen. Ministeriet udleverede en aktliste med en oversigt over ti SMS-beskeder med angivelse af datoen for modtagelse af beskederne, men afviste at give aktindsigt i indholdet af beskederne og oplyste heller ikke, hvornår på dagen de var modtaget.

Statsministeriet oplyste efterfølgende til ombudsmanden, at ministeriet havde afgrænset anmodningen sådan, at den omfattede alle SMS-beskeder fra regeringsledere, der handlede om resultatet af folkeafstemningen, herunder det forventede resultat – og dermed også omfattede beskeder, der var modtaget tidligere på valgdagen, og som gav udtryk for forventningen til afstemningen, men ikke havde karakter af en reaktion på valgresultatet.

Ombudsmanden udtalte, at det ikke i sig selv var problematisk, at ministeriets afgrænsning var bredere, end hvordan journalistens anmodning naturligt måtte forstås. I den foreliggende situation, hvor ministeriet ikke udleverede selve beskederne og ikke angav tidspunktet for modtagelsen af de enkelte beskeder, var det ombudsmandens opfattelse, at Statsministeriets afgrænsning af anmodningen i kombination med ministeriets beskrivelse af afgrænsningen indebar, at journalisten ikke fik et dækkende og retvisende billede i forhold til den information, han havde bedt om. Det fandt ombudsmanden kritisabelt.

Ombudsmanden kunne ikke kritisere, at Statsministeriet undtog SMS-beskederne med henvisning til offentlighedslovens § 32, stk. 1.

(Sag nr. 22/03866)