FOB 2022-5

Uberettiget at bortvise studerende i ni måneder for invitation til ”Slutty Fall-Break”-fest

03-01-2022

Seks studerende på CBS udsendte på Facebook en festinvitation med seksuelle referencer og referencer til indtagelse af alkohol. Invitationen var til en privat såkaldt Slutty Fall-Break-fest på en natklub i København og var bl.a. rettet mod studerende, som de seks netop havde været introvejledere for. I invitationen opfordrede de pigerne til at finde ”den mest nedringede trøje, korteste nederdel eller mest tætsiddende kjole frem, så I kan lege med alle drengene på klubben”. De studerende skrev også, at der var fri bar, så drengene kunne gemme ”kortet væk og (…) i stedet [få] hældt en masse (gratis) alkohol på de piger, som I håber på at hive med hjem (eller toilettet, hvis det er det, man er til…)”. Invitationen var underskrevet ”Vejlederteamet”.

CBS bortviste de seks studerende i knap ni måneder. CBS anførte, at invitationen var udformet på en måde, der kunne give læseren indtryk af, at arrangementet knyttede sig til CBS. CBS anførte endvidere, at invitationens henvisninger ”til seksuelle aktiviteter, herunder af en sexistisk karakter, og opfordringer til hæmningsløs druk” var i strid med universitetets ordensregler.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse fandt ikke grundlag for at tilsidesætte CBS’ sanktion.

Ombudsmanden fandt ikke, at CBS og Styrelsen for Forskning og Uddannelse var berettiget til at bortvise de studerende i den pågældende periode på baggrund af invitationen. Ombudsmanden kunne ikke tilsidesætte, at invitationen kunne give indtryk af at have en tilknytning til CBS, ligesom han ikke kunne kritisere, at myndighederne havde fundet, at universitetets ordensregler var overtrådt. CBS’ reaktion burde imidlertid have taget større hensyn til bl.a., at invitationen var til en privat arrangeret fest, at der ikke var grund til at tro, at de studerende tilsigtede at give indtryk af, at arrangementet var et CBS-arrangement, og at de studerende selv efterfølgende præciserede dette. Der måtte også tages hensyn til, at en midlertidig bortvisning havde store konsekvenser for de studerende, og at de studerende ikke tidligere havde fået sanktioner.

Ombudsmanden bad Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om at underrette ham om, hvad udtalelsen gav myndighederne anledning til.

(Sag nr. 20/06505)