FOB 2022-13

Breve til forældremyndighedsindehavere må ikke sendes til deres børn

22-06-2022

Efter henvendelse fra en borger undersøgte ombudsmanden af egen drift Region Sjællands fremgangsmåde, når den sendte breve til forældremyndighedsindehavere om behandling af mindreårige.

Regionens almindelige fremgangsmåde var, at brevene blev adresseret og sendt til den mindreårige. Det havde sammenhæng med, at der ikke var en automatiseret teknisk løsning til at generere breve til forældremyndighedsindehaverne.

Ombudsmanden anførte, at regionens fremgangsmåde ikke var i overensstemmelse med reglerne i sundhedsloven og forældreansvarsloven om information af forældremyndighedsindehavere om behandling af mindreårige.

Ombudsmanden anførte endvidere, at det er en myndigheds ansvar, at de it-systemer, som myndigheden anvender, lever op til lovgivningsmæssige og forvaltningsretlige krav. Den tekniske indretning af regionens it-systemer havde derfor ikke betydning for, hvilke krav der gælder i forhold til at informere forældremyndighedsindehavere om behandling af mindreårige.

(Sag nr. 22/00292)