FOB 2022-16

ATP Ejendomme A/S er omfattet af offentlighedsloven

07-07-2022

 

 

ATP Ejendomme A/S gav en borger afslag på aktindsigt med den begrundelse, at selskabet ikke var omfattet af offentlighedsloven. Beskæftigelsesministeriet var enig i vurderingen.

Ombudsmanden indledte herefter en generel undersøgelse af, hvorvidt ATP Ejendomme A/S kunne anses for omfattet af offentlighedslovens § 4, stk. 1.

Efter denne bestemmelse finder offentlighedsloven – med visse undtagelser – anvendelse på al virksomhed, der udøves af selskaber, hvis mere end 75 pct. af ejerandelene tilhører ”danske offentlige myndigheder”. Spørgsmålet var derfor, om ATP, der ejer ATP Ejendomme A/S, kunne henregnes til begrebet ”danske offentlige myndigheder” i offentlighedslovens § 4, stk. 1.

Efter at have genovervejet spørgsmålet fandt Beskæftigelsesministeriet, at det gav anledning til tvivl, men at mest dog talte for at anse ATP Ejendomme A/S for omfattet af offentlighedsloven.

Ombudsmanden fandt, at ATP Ejendomme A/S er omfattet af offentlighedslovens § 4, stk. 1. Det betyder, at offentlighedslovens bestemmelser – bortset fra §§ 11-12 og §§ 15-17 – finder anvendelse på al virksomhed, der udøves af ATP Ejendomme A/S.

Idet Beskæftigelsesministeriet havde oplyst, at ATP Ejendomme A/S havde genoptaget den konkrete sag, hvori der var givet afslag på aktindsigt, foretog ombudsmanden sig ikke mere.

(Sag nr. 22/00340)