FOB 2022-6

Alt for lang sagsbehandlingstid for udenlandske lægers ansøgninger om autorisation

23-02-2022

 

 

Ombudsmanden undersøgte af egen drift Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandlingstid i sager om autorisation af læger, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS.

Et autorisationsforløb består af to dele. Først vurderer styrelsen, om ansøgerens uddannelse er egnet til afprøvning. Dernæst gennemfører ansøgeren en række prøver mv. og en evalueringsansættelse.

I perioden fra slutningen af 2018 til februar 2022 var den tid, der gik, indtil Styrelsen for Patientsikkerhed påbegyndte sin vurdering af uddannelsens egnethed, steget fra ca. 10 måneder til ca. 36 måneder. Den egentlige sagsbehandling, efter at styrelsen påbegyndte sin vurdering, tog som udgangspunkt mellem 2 og 5 dage.

Ombudsmanden fandt, at Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandlingstider var alt for lange.

Ombudsmanden lagde navnlig vægt på, at styrelsens vurdering af uddannelsens egnethed normalt var relativt ukompliceret, og at sagerne som udgangspunkt lå stille, før styrelsen igangsatte sin vurdering af uddannelsens egnethed.

Det var derudover ombudsmandens opfattelse, at styrelsen – uanset indretningen af styrelsens IT-system – burde orientere en ansøger, hvis ansøgerens konkrete sag trak længere ud end tidligere udmeldt.

(Sag nr. 21/03084)