Sagsbehandlingstiden for udenlandske lægers ansøgninger om autorisation er alt for lang

23-02-2022

Når en udenlandsk læge fra et land uden for EU/EØS søger om autorisation til at arbejde i Danmark, går der cirka 3 år, fra Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget ansøgningen, til styrelsen vurderer, om lægens uddannelse er egnet til at blive afprøvet i praksis. Selve vurderingen tager som udgangspunkt kun mellem to og fem dage. Det viser en undersøgelse, som Folketingets Ombudsmand har foretaget.

Undersøgelsen viser også, at ventetiden på styrelsens vurdering af uddannelsen siden 2018 er steget fra cirka ti måneder til cirka 3 år.

”Det er alt for lang tid. Ikke mindst når man tager i betragtning, at sagerne i realiteten ligger stille i stort set hele denne periode, og at sagerne normalt er ukomplicerede og hurtige at behandle,” siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger.

Ombudsmanden indledte sin undersøgelse af sagen i juni 2021 på baggrund af artikler i Jyllands-Posten og Sundhedsministeriets svar på flere folketingsspørgsmål.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed skyldes den stigende sagsbehandlingstid, at der har været en markant forøgelse i antallet af ansøgninger, samt at der er allokeret cirka 1½ årsværk til området. Dette har skabt en ubalance mellem antallet af medarbejdere og det voksende antal sager. Pr. 30. juni 2021 var der 1.224 ansøgninger, som afventede styrelsens vurdering.

Sundhedsministeriet har oplyst til Folketingets Ombudsmand, at ministeriet og styrelsen er gået i gang med at analysere, hvordan processen i autorisationssager kan optimeres med henblik på at forkorte liggetiderne og føre ansøgerne bedre gennem forløbet. Samtidig er der på finansloven for 2022 afsat i alt 23,1 millioner kroner i dette og næste år til at nedbringe sagspuklen af ansøgninger fra sundhedspersonale fra tredjelande.

Ombudsmanden vil i starten af 2024 på ny anmode Styrelsen for Patientsikkerhed om oplysninger om styrelsens sagsbehandlingstider med henblik på at følge op på, om de iværksatte tiltag i 2022 og 2023 har virket.

Læs ombudsmandens udtalelse

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, 42 47 50 91

Områdechef Jacob Christian Gaardhøje, tlf. 33 13 25 12

Fakta

Processen i en autorisationssag består af to dele. Først skal Styrelsen for Patientsikkerhed vurdere, om ansøgerens uddannelse er egnet til afprøvning. Herefter skal ansøgeren bestå forskellige prøver mv. og gennemføre en evalueringsansættelse, før styrelsen kan træffe en endelig afgørelse i sagen.

De autorisationsforløb, som Styrelsen for Patientsikkerhed afsluttede i tidsrummet fra den 1. januar 2020 til den 30. juni 2021, havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 5 år og 4 måneder.

Tiden for den første del af autorisationssagen hos Styrelsen for Patientsikkerhed var ca. 31 måneder i august 2021, da styrelsen afgav sin udtalelse til ombudsmanden. Den er i februar 2022 steget til ca. 36 måneder.