Ombudsmandens beretning for 2021 offentliggjort

05-04-2022

I de senere år er der blevet nedsat flere kommissions- og advokatundersøgelser af sagsforløb i centraladministrationen.

I Folketingets Ombudsmands netop udkomne beretning for 2021 kan man læse om journalisters muligheder for at få aktindsigt i sager, der er omfattet af disse undersøgelser, og dermed lave deres eget kulegravende arbejde sideløbende med undersøgelserne.

Artiklen i beretningen formidler blandt andet det budskab, at selv om en advokatundersøgelse skal kulegrave et bestemt forløb, betyder det ikke, at journalister automatisk er afskåret fra at få aktindsigt i sagens dokumenter.

Det viser sagen om det action card, som politiet brugte til sine samtaler med minkavlerne om aflivning af deres dyr i november 2020.

Journalister søgte om aktindsigt i action cardet men fik afslag af Rigspolitiet og Justitsministeriet – blandt andet med henvisning til, at udlevering af materialet kunne føre til, at medierne lavede sideløbende undersøgelser af de spørgsmål, der skulle indgå i en forventet advokatundersøgelse om politiets brug af action cardet.

Nogle journalister klagede til Folketingets Ombudsmand, der undersøgte spørgsmålet. Han fastslog, at det ikke i sig selv er et sagligt hensyn efter offentlighedsloven at undgå mediers sideløbende undersøgelser.

 

Tilsyn i Grønland

Derudover rummer beretningen omtale af en række af de vigtigste og mest principielle udtalelser, ombudsmanden har afgivet i 2021.

Beretningen beskriver også ombudsmandens tilsynsvirksomhed, blandt andet ved en artikel om ombudsmandens tilsyn med politiet og kriminalforsorgen i Grønland.

Det fremgår af beretningen, at ombudsmanden sidste år oprettede 5.643 sager, hvilket er det næsthøjeste antal i ombudsmandsinstitutionens levetid.

Læs Folketingets Ombudsmands beretning for 2021.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91