Klage over udformning af stemmeseddel til folkeafstemning

04-04-2022

En partiformand har klaget til ombudsmanden over den påtænkte udformning af stemmesedlen i forbindelse med den planlagte folkeafstemning den 1. juni 2022.

Indholdet af stemmesedlen er behandlet i udkast til et lovforslag, der skal bane vejen for folkeafstemningen.

Folketingets Ombudsmand har i dag skrevet til partiformanden, at ombudsmanden hverken er kompetent til at tage stilling til klager over ministres lovforslag eller love, som Folketinget har vedtaget.

På den baggrund behandler ombudsmanden ikke spørgsmålet om udformningen af stemmesedlen.

I sit svar skriver ombudsmanden blandt andet:

”Indholdet af stemmesedlen, som du har klaget til mig over, er (…) behandlet i det lovudkast om folkeafstemningen, som må forventes fremsat for og behandlet af Folketinget.

Vedtages lovforslaget, vil stemmesedlens indhold blive reguleret ved lov og af den grund falde uden for ombudsmandens kompetence.

Endvidere omfatter ombudsmandens kompetence (…) ikke ministres virksomhed i forhold til Folketinget, herunder ministres lovforslag. Jeg er derfor heller ikke kompetent til at vurdere indholdet af et lovforslag med samme indhold som lovudkastet, herunder om dette vil indebære en fravigelse af valglovgivningen eller uskrevne forvaltningsretlige principper.”

Læs ombudsmandens svar til partiformanden.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Johannes Martin Fenger, tlf. 33 13 25 12