Ombudsmandens årsberetning skifter ham

05-10-2010

Den er udkommet siden institutionen blev grundlagt i 1955, og den har vokset sig til at være Danmarks måske tykkeste årsberetning med over 1000 siders gennemgang af sager. Men i år er den kendte, lyseblå årsberetning fra Folketingets Ombudsmand forvandlet.

Årsberetningen for 2009 er stadig i bogform, men den er nu tynd, idet sagerne er på en vedlagt cd-rom og på ombudsmandens hjemmeside.

I stedet får ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen og institutionens direktør og kontorchefer ordet. I kroniklignende artikler perspektiverer de en sag eller trækker forvaltningsretlige tendenser frem i lyset. Formidlet så de fleste kan være med.

”Årsberetningen er stilet til Folketinget, men indholdet er relevant for en betydelig bredere målgruppe. Blandt andet sagsbehandlere i offentlige forvaltninger og interesserede borgere. Derfor har vi gjort vores årlige tilbageblik meget lettere tilgængelig,” siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

”Vi giver læserne et overblik over forvaltningsretlige tendenser og de vigtigste problemer set fra ombudsmandens kontorer, men uden at svigte behovet for at kunne dykke ned i enkeltsager,” siger Hans Gammeltoft-Hansen. Han står selv bag en artikel om hvordan ombudsmanden søger at håndtere de juridiske sager som også har politiske sider.

Flere ansigter

Årsberetningen er på flere måder en nyskabelse. Normalt er ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen eller direktør Jens Møller institutionens ansigter udadtil. Sådan har det hidtil været, men i beretningen for 2009 fremtræder også seks kontorchefer, der i flere tilfælde er undervisere på universiteter og forfattere til forvaltningsretlige lærebøger, med navn og ansigt.

”Vi er 80 medarbejdere, hvoraf halvdelen er jurister. Så jeg kan jo mildest talt ikke lade som om jeg laver alt arbejdet selv,” siger Hans Gammeltoft-Hansen. 
Årsberetningen kan læses i en særlig netversion med præcis samme indhold som den trykte.

Yderligere oplysninger kan fås hos Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil: 40 43 45 43

Nye sager med mail

Ud over indførelsen af en ny årsberetning har Folketingets Ombudsmand udvidet sin nyhedsmail. Hvis man tilmelder sig nyhedsmailen, modtager man ikke bare nyheder, men normalt også resumeer med links til nye principielle udtalelser.


Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 4000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller har truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand