Nye ombudsmandssager direkte i mailboksen

27-08-2010

Vil du være på højde med udviklingen inden for forvaltningsret, kan du nu få ombudsmandens udtalelser sendt til din mailboks. Er du allerede nyhedsabonnent hos ombudsmanden, vil du automatisk få tilsendt udtalelserne. Er du ikke abonnent, kan du tilmelde dig på hjemmesiden.

 

”En af ombudsmandens funktioner er at være med til at højne forvaltningskulturen. Det prøver vi på hver gang vi behandler en sag. Nogle sager er imidlertid principielle, og derfor er det vigtigt at vi udbreder kendskabet til dem,” siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, som ser den nye service som et vigtigt skridt i retning af større åbenhed.

 

Hurtigere offentliggørelse

 

Udvidelsen af nyhedsmailen sker i direkte forlængelse af en brugerundersøgelse som ombudsmanden har foretaget. Abonnenterne udtrykte for det første stor tilfredshed med ombudsmandens eksisterende nyhedsmail og svarede samtidig positivt på også at blive orienteret om nye principielle sager.

 

”Det er jo meget positivt at vores brugere er tilfredse og gerne vil have endnu mere nyt fra os. Derfor er jeg også glad for at kunne honorere brugernes krav med markant flere nyhedsmails,” siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, der fortæller at institutionen arbejder på at gøre færdige sager endnu hurtigere klar til offentliggørelse.

 

Folketingets Ombudsmand har siden grundlæggelsen i 1955 udvalgt og offentliggjort sager som af forskellige årsager kan være interessante for andre end bare klageren og myndigheden. I øjeblikket er der hvert år cirka 50 af disse principielle sager. De udvalgte sager bliver hvert år trykt i ombudsmandens årsberetning, og inden for de seneste år er de også blevet lagt på ombudsmandens hjemmeside. Nu kan de omkring 3000 abonnenter løbende få friske sager direkte i deres mailboks.

  

Fakta:

 

Folketingets Ombudsmand lægger i dag vigtige nyheder på hjemmesiden og udsender dem som nyhedsmail. Cirka 3000 abonnenter modtager ombudsmandens nyhedsmail. Abonnenterne er blandt andet journalister, sagsbehandlere og borgere. Antallet af abonnenter stiger hvert år. Denne nyhedsservice fortsætter uændret. Fremover vil der til de samme abonnenter også blive udsendt resumeer med links til nye udtalelser.

 

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 4000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.