Ombudsmanden undersøger behandlingen af adoptionssag på Færøerne

06-08-2010

Ombudsmanden har modtaget en klage i en adoptionssag på Færøerne. Klagen kommer fra et ægtepar der havde fået et adoptivbarn som myndighederne bagefter fjernede fra dem igen ca. 3 måneder senere. Barnet blev fjernet fordi ægteparrets godkendelse som adoptanter blev tilbagekaldt. Ombudsmanden har dog besluttet ikke at indlede en undersøgelse af selve afgørelsen om at tilbagekalde godkendelsen fordi han ikke mener at han kan hjælpe ægteparret til at få barnet tilbage.

 

Derimod har ombudsmanden iværksat en undersøgelse der udelukkende vedrører forløbet af sagen. Han vil blandt andet undersøge om afhentningen af barnet forløb i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Ombudsmanden har bedt Rigsombudsmanden på Færøerne om en udtalelse og Adoptionsnævnet om eventuelle bemærkninger.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43. 

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 4000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.

Det færøske Lagting har også valgt en ombudsmand. Lagtingets Ombudsmand behandler sager som angår de færøske hjemmestyremyndigheder, men ikke sager der angår rigsmyndighederne.