Ansættelser i Overborgmesterens Sekretariat

04-02-2010

Den 18. januar 2010 bad ombudsmanden Københavns Kommune om en redegørelse vedrørende ansættelser i overborgmesterens sekretariat. Ombudsmanden bad om redegørelsen for at han kunne tage stilling til om der var grundlag for at undersøge sagen. Den 27. januar 2010 kom kommunens redegørelse.

 

På den baggrund har ombudsmanden besluttet at tage sagen op. Den 3. februar 2010 har han derfor bedt kommunen om en udtalelse. Ombudsmandens brev kan læses her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Morten Engberg på tlf. 33 13 25 12 eller hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil 40 43 45 43.

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 4000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.