Ombudsmanden rejser sag om afviste ansøgere til studiepladser

10-08-2010

Folketingets Ombudsmand har bedt Videnskabsministeriet om en redegørelse for sagen om at flere hundrede studerende har fået afslag på en studieplads fordi deres eksamensbevis ikke kom frem sammen med deres ansøgning.

 

Ifølge DR og flere andre nyhedsmedier er problemet opstået for nogle af de ansøgere der har ansøgt via det elektroniske optagelsessystem http://www.optagelse.dk/. Flere hundrede med tilstrækkelige kvalifikationer har således ifølge medierne fået afslag fordi deres eksamensbevis ikke var vedhæftet ansøgningen.

 

Ombudsmanden har derfor bedt Videnskabsministeriet om at redegøre for hvorvidt der har været fejl i optagelsessystemet eller om det skyldes andre fejl at eksamensbeviserne ikke kom frem. Ombudsmanden har også bedt Videnskabsministeriet om at redegøre for hvilken vejledning ansøgerne har modtaget og om ansøgerne modtog en kvittering for deres ansøgning hvoraf det fremgik om eksamensbeviset var vedhæftet.

 

Ombudsmanden beder også ministeriet om at oplyse hvordan det mener at problemet kan løses, og hvad ministeriet agter at foretage sig for at løse problemet.

 

Det elektroniske optagelsessystem ligger under Undervisningsministeriets område, og ombudsmanden har derfor forudsat at Videnskabsministeriet eventuelt indhenter en udtalelse fra Undervisningsministeriet inden Videnskabsministeriet udarbejder sin redegørelse til ombudsmanden.

 

Ombudsmandens brev til Videnskabsministeriet kan læses her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos direktør Jens Møller på mobil nr. 30 92 90 91. 

   

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 4000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.