Myndigheder skal sende breve samme dag som de er dateret

29-04-2010

Et brev skal sendes med posten samme dag som det er dateret. Det understreger Folketingets Ombudsmand i forbindelse med en ny sag, hvor Brøndby Kommune får kritik for ikke altid at sende sine breve samme dag som de er dateret.

 

”I mange tilfælde har det ingen praktisk betydning om et brev ligger nogle dage efter at det er blevet datostemplet, inden det bliver sendt, men i visse situationer kan det få konsekvenser for borgeren. Derfor er det vigtigt at myndigheder altid sender breve samme dag som de er dateret,” siger Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen.

 

Ved breve der indeholder afgørelser, er det således af stor betydning at det med sikkerhed vides hvornår de er afsendt, og dermed hvornår de må anses for at være kommet frem til adressaten. Det har navnlig betydning for beregning af klagefristen.

 

Et andet eksempel er når en kommune indkalder en kontanthjælps- eller sygedagpengemodtager til et opfølgningsmøde. Hvis mødeindkaldelsen er sendt efter brevdatoen og med kort varsel, når brevet måske ikke frem inden mødet. I den situation risikerer borgeren at miste sit forsørgelsesgrundlag. Medmindre borgeren har gemt kuverten med poststempel, vil vedkommende have svært ved at bevise at han har modtaget brevet for sent.

 

”I øvrigt anser jeg det også for at være en almindelig ordensmæssig grundsætning at myndigheder sender deres breve samme dag som de er dateret,” siger ombudsmanden.

 

Ombudsmandens udtalelse kan læses her

 

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil 40 43 45 43 eller hos kontorchef Bente Mundt på tlf. 33 13 25 12.


Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 4000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.