FOB 2011_20-7

Ansat i fleksjob blev afskediget uden inddragelse af det sociale kapitel

07-08-2011

Som følge af nedskæringer blev en ansat afskediget fra et fleksjob på en kommunalt drevet institution.  

Ombudsmanden kritiserede at kommunen ikke havde inddraget kommunens forpligtelser som følge af rammeaftalen om det sociale kapitel da kommunen besluttede at afskedige kvinden. Ombudsmanden udtalte at rammeaftalen formentlig skærpede kommunens pligt til at forsøge at omplacere kvinden. Det var ombudsmandens opfattelse at kommunen hverken havde dokumenteret at det ikke havde været muligt at omplacere kvinden, eller at kommunen reelt havde forsøgt at omplacere hende. 

Endvidere kritiserede ombudsmanden kommunen for ikke at have givet kvinden en tilstrækkelig begrundelse for at hun skulle afskediges, hverken i forbindelse med at hun blev partshørt, eller i den efterfølgende afgørelse. Desuden havde kommunen ikke fulgt reglerne om partshøring og notatpligt.  

Ombudsmanden bad på den baggrund kommunen om at genoptage sagen.  

(J.nr. 2010-1951-8133)