FOB 2011-21-1

Kommunes sprogbrug

21-11-2011

En borger klagede til ombudsmanden over en kommunes behandling af flere anmodninger om aktindsigt i kommunens sager om en ejendom i kommunen. Borgerens klage handlede bl.a. om den måde kommunen gennemførte aktindsigten på.

Ombudsmanden mente ikke der var grundlag for at kritisere kommunens behandling af aktindsigtsanmodningerne, men han mente at sprogbrugen i kommunens svar overskred grænserne for god forvaltningsskik.

Herudover udtalte ombudsmanden at han ikke ville anmode kommunen om at indhente oplysninger fra kommunaldirektøren om hans udtalelser om sagen i en lokalavis fordi det ville sætte kommunaldirektøren i en position som kunne medføre selvinkriminering.

(J.nr. 2011-1291-1090)