FOB 2011-20-8

Sagsbehandlingstid i kommune

09-07-2011

I en sag om et vejsyn på en privat fællesvej klagede en borger til ombudsmanden over kommunens sagsbehandlingstid. Fra borgerens første henvendelse til kommunen frem til kommunens udtalelse til ombudsmanden var der tale om en periode på over 2 år og 7 måneder uden ekspeditioner i sagen.  

Ombudsmanden udtalte at det gav et indtryk af at sagen var glemt i kommunen, og mente at kommunens sagsbehandlingstid var meget kritisabel. Ombudsmanden mente også at det var beklageligt at kommunen ikke havde besvaret rykkere og en anmodning fra Vejdirektoratet om kommentarer, og at kommunen ikke på eget initiativ havde orienteret om sagsbehandlingstiden.  

Ombudsmanden henstillede til kommunen at overveje at fastsætte målsætninger om sagsbehandlingstiden og føre kontrol med om de blev overholdt.   

(J.nr. 2011-3023-5001)