FOB 2011-15-1

Myndigheder må bruge oplysninger fra åbne Facebook-profiler

11-09-2011

SKAT brugte en medarbejders private Facebook-profil til at indsamle oplysninger om en kvinde fra hendes Facebook. Kvinden havde en åben profil, hvilket indebar at alle brugere af Facebook kunne se de oplysninger der lå om hende på Facebook. Kvinden følte sit privatliv krænket og klagede til Datatilsynet som sendte klagen videre til Folketingets Ombudsmand.

Ombudsmanden udtalte at de standardvilkår Facebook har udarbejdet om brugen af Facebook, er aftalevilkår der regulerer det privatretlige forhold mellem Facebook og dets brugere. Standardvilkårene har ingen retsvirkning i forhold til forvaltningsmyndigheder i Danmark som er underlagt offentligretlige regler og grundsætninger. I den konkrete sag var SKAT underlagt officialprincippet og reglerne i persondataloven.

Ombudsmanden udtalte også at hvis en person har en så åben profil på Facebook at alle brugere af Facebook kan se de oplysninger der ligger om personen, er der i realiteten tale om at oplysningerne er offentligt tilgængelige. Det samme kan efter omstændighederne være tilfældet hvis en person som i øvrigt har begrænset tilgængelighed til sin Facebook, har et meget stort antal ’venner’ på Facebook. Også i dette tilfælde kan oplysningerne om personen blive offentligt tilgængelige.

Personoplysninger der er offentligt tilgængelige, kan som udgangspunkt frit behandles af myndighederne. Det fremgår af persondatalovens § 7, stk. 2, nr. 3. Udgangspunktet om fri behandling begrænses dog af persondatalovens § 5 om god databehandlingsskik. Myndigheder må kun behandle personoplysninger hvis det er sagligt, og oplysningerne er relevante for sagen.

Ombudsmanden kunne ikke kritisere at SKAT havde indsamlet oplysninger via en medarbejders private Facebook-profil. Medarbejderen anvendte nemlig ikke en falsk profil og behøvede ikke, således som den pågældende kvinde havde etableret sin Facebook-profil, give sig til kende over for hende for at få oplysningerne.

(J.nr. 2011-2657-2091)