Ombudsmandens Børnekontor kommer i 2024 på tilsynsbesøg på delvis lukkede døgninstitutioner for børn og unge

22-01-2024

Delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner har en særlig adgang til at tilbageholde børnene og de unge, ved at yderdøre og vinduer i perioder kan låses. Der er også en videre adgang til fysisk at fastholde et barn eller en ung.

I 2024 gennemfører ombudsmandens Børnekontor tilsyn på landets delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner for børn og unge.

”I år sætter vi fokus på de delvis lukkede døgninstitutioner og afdelinger. Det gør vi dels på grund af de særlige regler, der gælder for brug af magt over for børnene og de unge, dels fordi der i de senere år har været flere tilfælde af kritisk omtale af forhold på delvis lukkede institutioner”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, om baggrunden for årets tema.  

Både fysisk fastholdelse og tilbageholdelse vil ofte opleves som voldsomme indgreb af børnene og de unge. Under tilsynsbesøgene vil ombudsmanden derfor se på institutionernes brug af fysisk magt og tilbageholdelse, samt om personalet kender de regler, der gælder på området.  

Under tilsynsbesøgene vil der også være fokus på andre indgreb i børnene og de unges selvbestemmelsesret, f.eks. undersøgelse af person og opholdsrum. Er der interne skoler på institutionerne, vil de også være omfattet af tilsynet.

Formålet med årets temabesøg er at bidrage til at sikre, at børn og unge på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner bliver behandlet hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder.

Yderligere oplysninger:

Områdechef Louise Christophersen, tlf. 33 13 25 12.

FAKTA

Tema for Børnekontorets tilsynsbesøg i 2024

Temaet for Børnekontorets tilsyn i 2024 er delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner. Der vil være fokus på: 

 • Fysisk magtanvendelse
 • Tilbageholdelse og fastholdelse
 • Undersøgelse af personer og opholdsrum
 • Husordener og øvrige forhold, herunder information om rettigheder
 • Undervisning i interne skoler.

Tidligere besøg

De delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner har ikke tidligere været et tema for Børnekontorets tilsyn.

Generelt om ombudsmandens tilsynsbesøg

 • Folketingets Ombudsmand foretager regelmæssige tilsynsbesøg i offentlige og private institutioner, især hvor mennesker er eller kan blive berøvet deres frihed.
 • Tilsynsbesøgene udføres i samarbejde med DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder, der bidrager med lægefaglig og menneskeretlig ekspertise.
 • Ombudsmandens Børnekontor foretager tilsynsbesøg på børneområdet.
 • Hvert år udpeges et tema for årets tilsynsbesøg på både børneområdet og voksenområdet.
 • Der udarbejdes hvert år en rapport, hvor ombudsmanden sammenfatter og formidler de væsentligste resultater af årets temabesøg.
 • Ombudsmanden offentliggør løbende, hvilke institutioner mv. han har besøgt, ligesom han offentliggør de afsluttende breve til institutionerne.
 • Læs mere om ombudsmandens tilsynsbesøg.