Politiet skærper sin gavepolitik

08-09-2017

En politimand bør ikke tage imod en æske chokolade fra en borger, der er taknemmelig over politiets indsats i en sag. Han skal også være varsom med at deltage i kurser eller seminarer, betalt af private virksomheder. Det er to ud af flere opstramninger, som Rigspolitiet nu har foretaget i sine retningslinjer om politiets adgang til at modtage gaver og andre fordele.

Skærpelserne sker efter, at Rigspolitiet selv har tilkendegivet, at gavepolitikken gav indtryk af, at politifolk kunne modtage gaver i større omfang end andre offentligt ansatte.

”Man kan sagtens mene, at det er ligegyldigt, om en politimand får en æske chokolade. Og det er det måske også i mange tilfælde. Men den slags regler skal i sidste ende sikre vores tillid til, at de offentligt ansatte udfører deres arbejde sagligt og upartisk i alle situationer”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Ombudsmanden gik i sin tid ind i sagen efter medieomtale af, at en politidirektør havde modtaget fribilletter. Omtalen fik Rigspolitiet til at opdatere sin gavepolitik. Efter ombudsmandens undersøgelse af den opdaterede gavepolitik fandt Rigspolitiet, at gavepolitikken fortsat trængte til stramninger. De nyeste stramninger i politikken har ført til, at ombudsmanden ikke gør mere i sagen.

Sagen hos ombudsmanden kan læses her. Som bilag til sagen findes Rigspolitiets gældende vejledning om modtagelse af gaver i politiet pr. 4. juli 2017.

Nærmere oplysninger hos ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52, eller souschef Camilla Bang, tlf. 33 13 25 12.

 

FAKTA

REGLER OM OFFENTLIGT ANSATTES MODTAGELSE AF GAVER MV.

Hvorfor?

Spørgsmålet om offentligt ansattes modtagelse af gaver og andre fordele reguleres af almindelige forvaltningsretlige principper – og i grovere tilfælde af straffeloven. Reglerne skal sikre, at der ikke skabes tvivl om de ansattes saglighed eller upartiskhed. Desuden skal reglerne modvirke, at der opstår mere generel mistillid til den offentlige forvaltning.

Hvad gælder? 

Som udgangspunkt bør offentligt ansatte ikke modtage gaver og andre fordele fra f.eks. borgere eller virksomheder i forbindelse med deres arbejde. Ved ”gaver og andre fordele” forstås såvel fysiske ting (bøger, vin, chokolade mv.) som ikke-fysiske ting (rabatter, rejser, kurser mv.).

Vejledningen ”God adfærd i det offentlige” giver nærmere retningslinjer for offentligt ansattes adgang til at modtage gaver mv. Vejledningen er udtryk for et mindstekrav til de offentligt ansattes modtagelse af gaver og andre fordele. En offentlig myndighed kan selv vælge at skærpe sin egen gavepolitik efter behov. 

Vejledningen om God adfærd i det offentlige er suppleret af Personalestyrelsens notat fra maj 2010, som bl.a. angår invitationer til arrangementer og middage mv. Der pågår for øjeblikket et arbejde i Moderniseringsstyrelsen med at revidere vejledningen. Dette gælder også reglerne for offentligt ansattes modtagelse af gaver og andre fordele.  

 

VEJLEDNING OM MODTAGELSE AF GAVER I POLITIET, JULI 2017

Eksempler fra Rigspolitiets vejledning:

  • En person er blevet brutalt overfaldet, og politiet finder kort tid efter frem til gerningsmanden, som anholdes og sigtes for overfaldet. Offerets familie er meget taknemmelige over politiets indsats og tilbyder de ansatte i politikredsen en æske chokolade som tak. Hvis politikredsen tager imod gaven, kan den person, der er sigtet for overfaldet, blive i tvivl om politiets saglighed og upartiskhed i forbindelse med efterforskningen i straffesagen. Politikredsen bør derfor undlade at tage imod gaven, selv om det kan være en stor skuffelse for offerets familie....
  • ”Nogle ansatte i politiet deltager i et kursus hos en ekstern leverandør. Leverandøren har i frokostpausen arrangeret, at de deltagende spiser på en restaurant tæt på kursusstedet på leverandørens regning. De ansatte i politiet bør ikke tage imod frokosten, medmindre politiet har betalt for de ansattes deltagelse i kurset og frokosten, og frokosten er i overensstemmelse med det, politiet har betalt.”
  • En polititjenestemand holder i sin arbejdstid et oplæg på en skole om sikkerhed i trafikken. Efter oplægget bliver polititjenestemanden tilbudt en buket blomster som tak. Polititjenestemanden vil som udgangspunkt kunne tage imod gaven.”