Ombudsmanden åbner særlig skatteside

01-09-2017

Folketingets Ombudsmand lægger løbende udtalelser og nyheder ud på sin hjemmeside. Nu etableres der en særlig skatteside, der indeholder eksempler på afsluttede sager og en oversigt over igangværende undersøgelser på skatteområdet, som ombudsmanden selv har taget initiativ til. 

”Der er heldigvis stor interesse for, hvad Skattekontoret arbejder med. Derfor har vi besluttet at offentliggøre mere af ombudsmandens arbejde, end vi plejer”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han forventer, at skattesiden især vil have interesse for skatteadvokater, revisorer, ansatte hos skattemyndighederne og andre med særlig interesse for området. 

Afrapportering en central opgave
Ombudsmandens Skattekontor åbnede den 1. januar i år efter en beslutning i Folketinget. En af Skattekontorets opgaver er selv at tage initiativ til undersøgelser inden for skatteområdet. Efter kontorets åbning har ombudsmanden bl.a. iværksat en generel undersøgelse af sagsbehandlingen i SKAT og Landsskatteretten/Skatteankestyrelsen. De øvrige sager, som ombudsmanden har rejst på eget initiativ, fremgår af den netop oprettede skatteside. 

På skattesiden under ombudsmanden.dk kan interesserede også læse en række sager, som illustrerer, hvad ombudsmanden kan og ikke kan på skatteområdet. Skattesiden er et led i Skattekontorets generelle orientering om sit arbejde.
 

 

FAKTA

SKATTEKONTORET HOS OMBUDSMANDEN 

 • Skattekontoret er ét af seks juridiske kontorer i ombudsmandsinstitutionen.
   
 • Skattekontoret består af 11 jurister.
   
 • Skattekontoret har til opgave at holde øje med, at SKAT og de øvrige skattemyndigheder respekterer lovgivningen og god forvaltningsskik.
   
 • Som de øvrige juridiske kontorer hos ombudsmanden behandler Skattekontoret klager, tager sager op på eget initiativ og har mulighed for at lave større undersøgelser af mere generelle problemstillinger.
   
 • Det er en central opgave for Skattekontoret løbende at afrapportere sit arbejde – til læring for skattemyndighederne og andre interessenter.