Kritisk journalistik kan ikke føre til afslag på aktindsigt

06-04-2017

En myndighed kan ikke afslå aktindsigt ud fra en formodning om, at oplysningerne vil blive brugt til kritisk journalistik. 

Det udtaler Folketingets Ombudsmand i en sag om aktindsigt i eksporttilladelser til overvågningsteknologi. Erhvervsministeriet havde i begrundelsen for at undtage nogle oplysninger fra aktindsigt bl.a. henvist til, at journalisten tidligere havde skrevet kritiske artikler om overvågningsteknologi. 

”Et grundlæggende formål med offentlighedsloven er at understøtte mediernes formidling af informationer til offentligheden. Det siger derfor næsten sig selv, at det ikke vil være sagligt at afslå aktindsigt ud fra en formodning om, at oplysningerne vil blive brugt til kritisk journalistik”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.  

I den konkrete sag anførte ministeriet over for ombudsmanden, at de tidligere kritiske artikler rent faktisk ikke var brugt som begrundelse for at afslå aktindsigt, men at der havde været tale om en uhensigtsmæssig formulering fra ministeriets side. 

Ombudsmanden tog ministeriets forklaring til efterretning. Men han kritiserede formuleringen, som han kaldte ”meget beklagelig”. 

Ombudsmanden peger i sin udtalelse også på nogle andre problemer i sagen og henstiller på den baggrund, at Erhvervsministeriet tager sagen op til fornyet vurdering.
 

Se ombudsmandens udtalelse her.
 

Yderligere oplysninger 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, telefon 20 33 97 52 

Kontorchef Lisbeth Adserballe, telefon 33 13 25 12
 

FAKTA 

Formålet med offentlighedsloven er beskrevet i lovens § 1, stk. 1, som lyder således: 

”§ 1. Loven har til formål at sikre åbenhed hos myndigheder m.v. med henblik på navnlig at understøtte

1) informations- og ytringsfriheden,

2) borgernes deltagelse i demokratiet,

3) offentlighedens kontrol med den offentlige forvaltning,

4) mediernes formidling af informationer til offentligheden og

5) tilliden til den offentlige forvaltning.” 

Det fremgår desuden af offentlighedslovens § 7, stk. 1, at retten til aktindsigt tilkommer ”enhver”. 

Loven stiller ikke krav om, at den, der søger om aktindsigt, begrunder anmodningen eller på anden måde dokumenterer en særlig interesse i sagen.