Ombudsmanden rejser spørgsmål om meddeleret for ansatte i Københavns Kommune

23-11-2017

Ombudsmanden har i dag spurgt Københavns Kommune til de ansattes ret til at videregive oplysninger til pressen – den såkaldte meddeleret. 

Det sker efter, at det i sidste uge kom frem i medierne, at det angiveligt er ansatte i kommunens rådhusservice, der har givet oplysninger til pressen om kommunens vederlagsfrie udlån af rådhusets lokaler til bl.a. tidligere beskæftigelses-og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev. Det fremgår af omtalen, at kommunen betragter oplysningerne som ikke-fortrolige. 

I mediernes omtale kan man desuden læse, at de ansatte i rådhusservice har været kaldt sammen med en besked om, at videregivelsen var ”helt uacceptabel”. Af et interview med overborgmesteren fremgår i den forbindelse bl.a., at den medarbejder, som har videregivet oplysningerne, vil blive irettesat, hvis det kommer frem, hvem det er. 

På den baggrund har ombudsmanden nu spurgt, om kommunens angivelige reaktion over for de ansatte er i overensstemmelse med reglerne om deres meddeleret og offentligt ansattes ytringsfrihed.   
 

Ombudsmandens brev til Københavns Kommune
 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Områdechef Karsten Loiborg, tlf. 33 13 25 12
 

FAKTA 

  • Meddeleretten for offentligt ansatte har nær sammenhæng med de offentligt ansattes ytringsfrihed og består i en ret til at give pressen og andre eksterne parter oplysninger i f.eks. tilfælde, hvor der kan være spørgsmål om ulovlig forvaltning eller anden uredelighed i den offentlige forvaltning – f.eks. misbrug af offentlige midler. Sådanne ytringer betegnes nogle gange også som ”whistleblowing”.
     
  • Justitsministeriets vejledning nr. 10062 af 28. oktober 2016 om offentligt ansattes ytringsfrihed har i pkt. 9 et afsnit om offentligt ansattes meddeleret og whistleblowing. Heraf fremgår bl.a. følgende: 

”Offentligt ansatte kan som udgangspunkt frit videregive ikke-fortrolige oplysninger til pressen eller andre eksterne parter. Det gælder også i tilfælde, hvor der kan være spørgsmål om ulovlig forvaltning eller anden uredelighed i den offentlige forvaltning, herunder åbenbart misbrug af offentlige midler. 

Hvis der er tale om fortrolige oplysninger, vil sådanne oplysninger kun kunne videregives til pressen eller andre, hvis det varetager en åbenbar almen interesse eller eget eller andres tarv, som der står i straffelovens § 152 e. Det vil f.eks. kunne være tilfældet, hvis den ansatte videregiver oplysninger om konstaterede ulovligheder inden for den offentlige forvaltning.”