Ombudsmanden rejser spørgsmål om behandling af 15-17-årige indsatte i kriminalforsorgen

05-09-2017

Under et tilsynsbesøg i Kolding Arrest sagde en ung indsat til ombudsmandens medarbejdere, at han troede, at han var ”ved at blive vanvittig”. Den unge var henvist til at være alene på sin celle i ca. 45 dage – bortset fra 4 dage, hvor han havde fællesskab med en anden indsat.

Den unge i Kolding Arrest var angiveligt under 18 år. Derfor havde byretten besluttet, at han ikke skulle være i et fængsel, men på en sikret døgninstitution, når der blev en ledig plads. Det havde dog ikke været muligt at finde en plads, fordi han som asylansøger endnu ikke var aldersbestemt. Kort tid efter tilsynsbesøget fik den unge mand en plads på en sikret døgninstitution. 

Tilsynsbesøget i Kolding Arrest og et tilsynsbesøg i Ungeafdelingen i Vestre Fængsel har nu fået ombudsmanden til at indlede en undersøgelse af forholdene for 15-17-årige indsatte i kriminalforsorgen.

Ombudsmanden har rejst en række spørgsmål over for Direktoratet for Kriminalforsorgen om behandlingen af indsatte mellem 15 og 17 år. Han har f.eks. spurgt, hvordan det sikres, at personalet i kriminalforsorgen kender til de særlige regler, der gælder for 15-17-årige indsatte. Der er bl.a. regler, der foreskriver, at det skal overvejes at flytte en ung til en anden institution, hvor der er mulighed for fællesskab, hvis den unge ikke kan tillades fællesskab i den institution, hvor den unge er indsat. Ombudsmanden har også stillet direktoratet nogle spørgsmål om undervisning af indsatte i den undervisningspligtige alder.

Hvornår kan sikrede institutioner afvise unge?

Den unge mand i Kolding Arrest var blevet afvist af to døgninstitutioner. Ombudsmanden har derfor også rejst en sag om sikrede døgninstitutioners afvisning af unge på grund af manglende aldersbestemmelse. Dette spørgsmål er sendt til Region Midtjylland, som er blevet bedt om at sende sit svar til ombudsmanden via Børne- og Socialministeriet.

Afsluttende brev i sagen om tilsynsbesøget i Ungeafdelingen i Vestre Fængsel

Afsluttende brev i sagen om tilsynsbesøget i Kolding Arrest

Ombudsmandens brev til Direktoratet for Kriminalforsorgen

Ombudsmandens brev til Region Midtjylland

 

Flere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

Tema for tilsynsbesøg 

 • Temaet for Ombudsmandens Børnekontors tilsynsbesøg i 2017 er unge i sikrede døgninstitutioner, arresthuse og fængsler. Der ses bl.a. på:
  • Isolation og fysisk magtanvendelse
  • Undervisning
  • De unges relationer (rettigheder, ungesammensætningen og medinddragelse og personlig udvikling)
 • Indtil videre har ombudsmanden over for kriminalforsorgens institutioner bl.a. afgivet anbefalinger om:
  • at overveje at udarbejde skriftligt materiale, som indeholder information om de rettigheder og pligter, de unge har, og som sprogligt er målrettet unge
  • at sikre personalets kendskab til de regler, der gælder for de 15-17 årige
  • at arrangere aktiviteter med personkontakt for en indsat, der bl.a. ikke havde adgang til fællesskab med de øvrige indsatte
 • Temaet bliver afrapporteret i en rapport, hvor ombudsmanden sammenfatter og formidler de væsentligste resultater.  

Se mere på:

https://boernekontoret.ombudsmanden.dk/