”Overblik” fra ombudsmanden skal forebygge fejl

30-10-2017

Når Myndighedsguiden i dag åbnes på ombudsmandens hjemmeside, tager ombudsmanden et nyt skridt for at forebygge fejl hos offentlige myndigheder. 

”I ombudsmandsinstitutionen prioriterer vi ikke kun at behandle sager, hvor der er begået fejl, men i stigende grad også at forebygge, at fejl overhovedet bliver begået. Myndighedsguiden er et nyt skridt i denne retning og kan forhåbentlig være en hjælp til jurister og sagsbehandlere i myndighederne – og dermed også være med til at styrke borgernes retssikkerhed”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Konstruktiv indsats styrkes 

Myndighedsguiden består af såkaldte overblik, der i koncentreret form vejleder om praktisk vigtige forvaltningsretlige spørgsmål, som erfaringsmæssigt giver anledning til problemer. F.eks. hvornår myndighedernes sagsbehandlingstider er for lange, eller hvornår myndighederne har oplyst en sag tilstrækkeligt, så de kan træffe den korrekte afgørelse. 

Hvert overblik indeholder en beskrivelse af det konkrete emne ud fra gældende ret og god forvaltningsskik. I hvert overblik findes desuden ombudsmandens bud på typiske fejl, som myndighederne skal være opmærksomme på, og væsentlige pointer i form af en opregning af de vigtigste budskaber. 

Myndighedsguiden er en del af ombudsmandens nye hjemmeside, https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/

Interesserede kan abonnere på nye overblik via ombudsmanden.dk/abonnement.
 

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, telefon 20 33 97 52.


Kronik af Jørgen Steen Sørensen om Myndighedsguiden i kommunen.dk
 

FAKTA 

 • Overblik findes i to hovedformer: 
  • Generelle forvaltningsretlige emner, f.eks. partshøring og partrepræsentation.
  • Juridiske problemstillinger på specifikke sagsområder, f.eks. partshøring af naboer i byggesager og aktindsigt i medarbejderes navne.
    
 • Ombudsmandsinstitutionen producerer løbende nye overblik til Myndighedsguiden, så flere og flere forvaltningsretlige emner er dækket.
   
 • De enkelte overblik vil løbende blive opdateret i takt med, at ny lovgivning eller praksis påvirker retstilstanden.