Skoleledere får hjælp til at sikre elevers rettigheder

16-06-2017

Ombudsmanden har gennem flere år haft fokus på elevers rettigheder, når folkeskoler træffer indgribende afgørelser over for eleverne. Nu vil Undervisningsministeriet gennemføre yderligere en vejledningsindsats for at sikre, at skolelederne anvender de forvaltningsretlige regler korrekt.

Hvis en skoleleder f.eks. sender en elev hjem for en periode eller beslutter at flytte eleven til en anden skole, er det så indgribende, at eleven og forældrene har en række rettigheder, bl.a. ret til at blive partshørt. Disse rettigheder er med til at sikre, at eleven i sidste ende bliver behandlet korrekt.

Ombudsmanden har behandlet flere sager, hvor skolelederne har overset disse regler, og har senest i 2016 rejst problemet over for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Ministeriet (nu Undervisningsministeriet) har derfor undersøgt skolernes praksis. Undersøgelsen viser, at kommunerne og skolerne er opmærksomme på de forvaltningsretlige regler og principper, men også at de er usikre på, hvordan og hvornår de skal anvendes. Det gælder bl.a. regler og principper for partshøring, begrundelse og notatpligt.

Ministeriet vil derfor nu få udarbejdet vejledningsmateriale, der er målrettet skoleledere. Ministeriet vil også løbende opdatere sin hjemmeside med spørgsmål og svar på nogle af de mere grundlæggende forvaltningsretlige problemstillinger.

Ombudsmanden ser positivt på initiativet.

”Der er tale om væsentlige retssikkerhedsgarantier for eleverne og deres forældre. Derfor er det positivt, at ministeriet nu vil iværksætte yderligere tiltag for at hjælpe skolelederne med at overholde reglerne,” siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Ombudsmanden vil være opmærksom på, om eventuelle fremtidige sager fortsat peger i retning af, at skolerne har problemer på området.

Ombudsmandens afsluttende svar til Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriets brev af 3. maj 2017.

Rapporten ”Skolernes praksis i overholdelsen af de forvaltningsretlige regler og principper”.

Sagen har været omtalt i en nyhed den 5. april 2016 og i ombudsmandens beretning for 2015.

 

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12

 

TIDSFORLØB 

2013. Ombudsmanden afsluttede en sag om bl.a. skoleledernes forvaltningsretlige kvalifikationer. Da sagen blev rejst, gjorde ombudsmanden opmærksom på, at de sager, som ombudsmanden havde behandlet, efterlod indtryk af, at der kunne være behov for at udbygge skoleledernes forvaltningsretlige kvalifikationer. Sagen blev afsluttet, efter at ombudsmanden bl.a. havde fået oplyst, at Ministeriet for Børn og Undervisning havde udarbejdet folderen ”God orden i folkeskolen”.

2015. Ombudsmanden afsluttede flere konkrete sager, der pegede på, at elevers rettigheder stadig ikke blev overholdt, når reaktionerne var alvorlige.

2016. Ombudsmanden rejste på baggrund af de nye sager en sag over for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

2017. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Forskning har – på opdrag af ministeriet – foretaget en undersøgelse.

Instituttet konkluderer, at kommunerne og skolerne er opmærksomme på de forvaltningsretlige regler og principper, men også at der er en række usikkerheder med hensyn til, hvordan de forvaltningsretlige regler og principper skal praktiseres, og hvornår de skal anvendes.

Bl.a. er der en vis usikkerhed hos skolelederne vedrørende regler og principper om partshøring, begrundelse og notatpligt, og der vejledes ikke altid om muligheden for at klage over afgørelser om specialundervisning. Det fremgår også, at enkelte skoleledere nogle gange eller slet ikke har inddraget eleverne i processen.

3. maj 2017. Undervisningsministeriet oplyser i et brev til ombudsmanden, at ministeriet vil tage initiativ til at udarbejde vejledningsmateriale målrettet skoleledere. Herudover vil ministeriet bl.a. løbende opdatere sin hjemmeside med spørgsmål og svar på nogle af de mere grundlæggende forvaltningsretlige problemstillinger, herunder hvornår der er tale om faktisk forvaltningsvirksomhed og afgørelsesvirksomhed.