Kritik af Bornholms Regionskommune efter opsigelser

08-11-2007

To gadeplansmedarbejdere i Nexø kunne sidste sommer læse i avisen at deres stillinger skulle spares væk. Men først ugen efter fik de besked af deres arbejds­giver, Bornholms Regionskommune. Derfor kritiserer Folketingets Ombudsmand nu regionskommunen.

"Medarbejdere i offentlige virksomheder er i sagens natur underlagt en politisk ledelse, derfor kan deres arbejdssituation ændre sig hurtigt. Det er et grund­vilkår. Men det ændrer ikke på at de har krav på at blive behandlet og orienteret ordentligt," siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

Sagen startede den 6. juni i år da formanden for Børne- og Skoleudvalget fortalte de bornholmske medier at udvalget havde indstillet at der ikke skulle bevilges flere penge til ordningen med gadeplansmedarbejdere i Nexø. Ord­ningen var et led i projekt "Narko ud af byen" som blev støttet af Social­mini­steriet indtil maj 2007. De følgende dage blev sagen omtalt flere gange i de born­holmske medier. Udvalgets beslutning blev udlagt som en fyring af de to gade­plansmedarbejdere i Nexø. Men først den 11. juni blev de to medarbejdere kontaktet af deres chef som indkaldte dem til et møde om sagen den 15. juni.

Ombudsmanden besluttede den 21. juni at gå ind i sagen af egen drift og har fået en redegørelse fra Bornholms Regionskommune. Ombudsmanden kon­klu­de­rer at det var "uheldigt" at formanden for Børne- og Skoleudvalget orienterede of­fentligheden før de berørte medarbejdere. Men selv om det var uheldigt, mener ombudsmanden ikke at det i sig selv kan kritiseres. Formelt set var det nemlig ikke en afskedigelse, men en budgetbeslutning. Til gengæld kritiserer ombuds­manden at kommunen ikke hurtigst muligt informerede de to gadeplans­med­ar­bej­dere om udvalgets indstilling og om konsekvenserne efter at beslutningen var truffet og var blevet offentligt kendt.

"Selv om Børne- og Skoleudvalget ikke direkte opsagde de to gadeplansmed­ar­bej­dere, ville det have været bedst hvis regionskommunen havde sørget for at orientere dem om beslutningen inden man orienterede pressen. I hvert fald bur­de regionskommunen have givet dem en orientering om sagen hurtigst muligt efter at man fortalte pressen om sagen. Så kunne man have undgået den uheldige situation hvor de kunne læse i pressen at de var opsagt, uden at de havde hørt om sagen fra regionskommunen", siger ombudsmanden.

Ombudsmandens redegørelse kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43 eller kontorchef Morten Engberg på tlf. nr. 33 13 25 12.

Folketingets Ombudsmand er nedsat for at kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Han er valgt af Folketinget og kan således ikke behandle sager vedrørende Folketinget, ligesom han heller ikke kan behandle klager over landets domstole. Ombudsmanden kan behandle klager over forvaltningsmyndighederne, men han kan også tager sager op på eget initiativ. I 2006 tog ombudsmanden 245 sager op på eget initiativ.