Ombudsmanden afslutter sagen om statsministerens afslag på at give Bo Elkjær et interview

16-08-2007

Efter at statsministeren nu har givet journalist Bo Elkjær fra Ekstra Bladet et solo-interview om Irak-krigen, foretager ombudsmanden sig ikke mere.

Journalist Bo Elkjær klagede den 28. november 2005 til ombudsmanden over at statsministeren havde afvist at give ham et interview om Irak-krigen. Bo Elkjær havde gennem længere tid bedt om et interview. Ombudsmanden afsluttede sin behandling af sagen den 26. september 2006. Ombudsmanden mente ikke at han kunne kritisere statsministerens afvisning af at deltage i et interview. Han lagde i den forbindelse bl.a. vægt på oplysninger fra Statsministeriet om at statsministeren siden marts 2004 slet ikke havde deltaget i interview om Irak-krigen.

Bo Elkjær gjorde efter afslutningen af sagen ombudsmanden opmærksom på at statsministeren i august 2006 havde givet et interview om Irak-krigen til magasinet FOCUS. Ombudsmanden genoptog på den baggrund behandlingen af sagen.

I en udtalelse af 31. maj 2007 udtalte ombudsmanden at han fortsat ikke havde grundlag for at kritisere statsministerens afvisning af at deltage i et interview med Bo Elkjær i den periode hvor statsministeren generelt set afviste at deltage i interview om Irak-krigen, det vil sige indtil august 2006. Efter at statsministeren igen var begyndt at give interview om Irak-krigen, mente ombudsmanden ikke at Statsministeriet havde dokumenteret nogen konkret grund – endsige en saglig grund – til at Bo Elkjær ikke kunne få et interview. Ombudsmanden bad Statsministeriet om at genoptage sagen eller give en konkret begrundelse for afslaget.

Dagen efter ombudsmandens udtalelse traf Statsministeriet en ny afgørelse om ikke at give Bo Elkjær et interview. Ministeriet gav ikke en konkret begrundelse for afslaget.

I e-mail af 6. juni 2007 anmodede Bo Elkjær ombudsmanden om at genoptage sagen med henvisning til at Statsministeriet havde afvist at følge ombudsmandens henstilling.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen gav den 9. august 2007 journalist Bo Elkjær et solointerview om Irak-krigen. På den baggrund har ombudsmanden i dag meddelt Bo Elkjær og Statsministeriet at han ikke foretager mere i sagen.

Sagen om Udenrigsministeriets afslag på interview til Bo Elkjær er endnu ikke afsluttet. Her afventer ombudsmanden stadig ministeriets bemærkninger til den foreløbige redegørelse af 31. maj 2007.

Yderligere oplysninger hos Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43.