Ombudsmanden afstår fra at behandle klager vedrørende Afghanistan-sag

14-02-2007

Folketingets Ombudsmand har besluttet ikke at foretage sig yderligere i anledning af klager fra journalisterne Christoffer Guldbrandsen og Nils Giversen vedrørende de danske styrker i Afghanistan. De to journalister der har tilrettelagt filmen "Den Hemmelige Krig", har bl.a. klaget over manglende aktindsigt, over at visse dokumenter er bortkommet, samt over at myndighederne har været for længe om at behandle forespørgslerne om aktindsigt. Journalisterne har også klaget over at der i Forsvarsministeriet skulle være truffet beslutning om at ansatte i Forsvaret ikke måtte tale med dem.

Ombudsmanden begrunder sin beslutning med at i ganske særlige tilfælde kan hensynet til den almindelige tillid til ombudsmandens politiske neutralitet føre til at ombudsmanden undlader at undersøge en sag.

Ombudsmanden henviser til at et stort antal Folketingsmedlemmer, ligesom Christoffer Guldbrandsen og Nils Giversen, forsøger at få yderligere indsigt i sagen. Blandt andet via spørgsmål til ministre og gennem medlemmers deltagelse i Folketingets Forsvarsudvalg, i Det Udenrigspolitiske Nævn og i Folketingets Præsidium.

"I ombudsmandens hidtidige praksis har hensynet til ombudsmandens politiske neutralitet sjældent været så tungtvejende at det – set i forhold til de hensyn som talte for en ombudsmandsundersøgelse - har kunnet begrunde at ombudsmanden undlod at undersøge sagen. Med hensyn til den aktuelle sag er det imidlertid min opfattelse at Folketingets behandling af sagen har antaget en så omfattende og særlig karakter, at hensynene til ombudsmandens politiske neutralitet foreligger med en sådan styrke at jeg bør undlade at foretage mere i sagen", siger ombudsmanden.

Ombudsmandens svar til de to journalister er sendt som orientering til Folketingets Præsidium, Det Udenrigspolitiske Nævn, Retsudvalget og Forsvarsudvalget. Brevet kan læses her.

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobilnummer: 40 43 45 43.

Folketingets Ombudsmand er nedsat for at kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Han er valgt af Folketinget og kan således ikke behandle sager vedrørende Folketinget, ligesom han heller ikke kan behandle klager over landets domstole.