Kriminalforsorgen fravalgte ansøgere på grund af uddannelse

04-04-2007

Ombudsmanden har netop kritiseret at Kriminalforsorgen har set bort fra 2 ansøgere da den skulle besætte nogle stillinger. Der var tale om stillinger som pædagogiske assistenter ved to pensioner under Kriminalforsorgen, og Kriminalforsorgen valgte at se bort fra 2 ansøgere der havde en uddannelse som socialrådgivere. En af dem var endda blevet indstillet til stillingen af lederen af pensionen, men blev alligevel valgt fra. Kriminalforsorgen ville ikke tage de 2 ansøgere i betragtning fordi stillingerne skulle besættes med pædagoger og ikke med socialrådgivere.

Offentlige myndigheder skal ved besættelse af stillinger ansætte de personer som anses for bedst kvalificeret. Derfor skulle Kriminalforsorgen have vurderet om de 2 socialrådgivere var de bedst kvalificerede blandt ansøgerne.

Ombudsmanden kritiserer også Kriminalforsorgens begrundelse for ikke at ansætte de 2 ansøgere. Kriminalforsorgen gav ingen forklaring på hvorfor en socialrådgiver ikke kunne ansættes som pædagogisk assistent. 

Ombudsmandens udtalelse i den ene af sagerne kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43 eller kontorchef Morten Engberg.